Hjem > Aktuelt > Nyheder > Ny opdateret version af anbefalinger på det palliative område

Ny opdateret version af anbefalinger på det palliative område

20. januar 2020
​”Anbefalinger til kompetencer for ergoterapeuter i den palliative indsats” er netop opdateret og den nye version kan findes på etf.dk

Anbefalingerne tager afsæt i Sundhedsstyrelsens (SST) anbefalinger for den palliative indsats og relevant forskning på området. Anbefalingerne er udviklet med henblik på at tydeliggøre sammenhængen mellem de palliative opgaver, som ergoterapeuter udfører, de kompetencer, som opgaverne fordrer og de muligheder for kompetenceudvikling og uddannelse, som ergoterapeuter kan gøre brug af, for at udvikle og fastholde det nødvendige kompetenceniveau.

Bag opdateringen står Line Lindahl-Jacobsen og Mette Falk Brekke fra EFS Kræft og Palliation.

- I opdateringen af kompetenceprofilerne har vi lagt vægt på en konkretisering af kompetencerne i de forskellige roller, så de fremstår nuancerede og praksisrelevante. Samtidig tager den nye version udgangspunkt i den kontekst, som ergoterapi i den palliative indsats lige nu befinder sig i, da der er sket en del udvikling på området inden for de sidste blot få år, siger Line Lindahl-Jacobsen og Mette Falk Brekke, EFS Kræft og Palliation.

Det overordnede formål med anbefalingerne er at beskrive ergoterapeuters kompetencer i forbindelse med indsatser til mennesker i palliative forløb og deres pårørende. Hensigten med anbefalingerne er at støtte ergoterapeuter i Danmark i at yde palliativ ergoterapi af høj faglig kvalitet til klienter med palliative behov samt deres pårørende.

- Velvidende, at kompetenceprofilen tager afsæt i borgere og patienter med kræft, mener vi, at det er vigtigt, at den også kan danne baggrund for arbejdet med borgere og patienter i andre palliative forløb. Det er i tråd med de nye Anbefalinger for den palliative indsats fra Sundhedsstyrelsen, hvor der netop fokuseres på, at indsatser ikke kun skal være målrettet patienter med kræft, men alle med en livstruende sygdom, uddyber Line Lindahl-Jacobsen og Mette Falk Brekke.

Anbefalingerne udgives i et samarbejde mellem EFS Kræft og Palliation, Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats (DMCG-PAL) og Ergoterapeutforeningen.