Hjem > Aktuelt > Nyheder > Ny national handlingsplan for diabetes

Ny national handlingsplan for diabetes

3. juli 2017
I den seneste satspuljeaftale blev der afsat 65 mio. kr. fra 2017-2020 til en ny national diabeteshandlingsplan.

Handlingsplanen skal sætte ind over for det stigende antal borgere med diabetes og sikre hurtig behandling af høj ensartet kvalitet og med patienten i centrum. Fokus rettes blandt andet mod de variationer i behandlingen af borgere med diabetes, som ses på tværs af kommuner og regioner, herunder i almen praksis.

 Satspuljepartierne har aftalt, at diabeteshandlingsplanen har følgende tre indsatsområder:

  • En styrket indsats på forebyggelse samt tidlig opsporing
  • En styrket indsats for støtte, uddannelse og omsorg til diabetespatienter med udgangspunkt i den enkeltes behov
  • En indsats for at løfte og udbrede eksisterende indsatser, retningslinjer og tilbud for at sikre høj kvalitet i hele landet

Handlingsplanen forventes lanceret i efteråret 2017.

Det mener Etf

Etf's formand Tina Nør Langager blev sammen med en række andre relevante aktører inviteret til rundbordsmøde hos sundhedsminister Ellen Thrane Nørby den 22. juni 2017 mhp. at give input til handlingsplanen.

Etf's hovedbudskaber til en national handlingsplan er, at alle mennesker har ret til et godt og aktivt liv så længe som muligt. Sundhed og et langt liv er ikke et mål i sig selv. Det er vigtigt at slå fast, at formålet med at opnå større lighed i sundhed er, at alle grupper i befolkningen får mulighed for at leve det aktive og deltagende liv, som de selv ønsker. Her er ergoterapeuters ydelser i og omkring forebyggelse, behandling, genoptræning og rehabilitering centrale og oplagte indsatsområder for mere lighed i sundhed.  

Mennesker med diabetes har ofte brug for et øget fokus på egenomsorg og coaching ift. mestring af hverdagen med diabetes. Her kan tværfaglige tilbud i højere grad medvirke til, at mennesker med diabetes rustes til at varetage egen hverdag med diabetes på en konstruktiv måde, således at den enkeltes livskvalitet opleves bedst mulig.

Diabetes er en af de kroniske sygdomme, som rammer flest danskere, og antallet af diabetestilfælde er fordoblet i de sidste 20 år. Det er en sygdom, som kan have store konsekvenser for de mennesker, der får diagnosen – ikke mindst på grund af de alvorlige følgesygdomme, diabetes kan medføre på længere sigt.