Hjem > Aktuelt > Nyheder > Ny national Demenshandlingplan 2025

Ny national Demenshandlingplan 2025

26. september 2016
Sundheds- og ældreministeren Sophie Løhde præsenterede regeringens udspil til den Nationale Demenshandlingsplan 2025 på KL's ældrekonference "Ældre - plads til forskellighed. Hun har hentet inspiration i 35 kommuner.
Demens
Den nationale Demenshandlingsplan 2025 er i høring frem til den 17. oktober.

Handlingsplanen har tre nationale mål for demensindsatsen frem mod 2025:

  1. Danmark skal have 98 demensvenlige kommuner
  2. Flere mennesker med demens skal udredes og 80% skal have en specifik diagnose
  3. En forbedret pleje- og behandlingsindsats skal nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin blandt mennesker med demens med 50% frem mod år 2025

Den nationale Demenshandlingsplan indeholder desuden fem fokusområder, hvorunder regeringen har lagt op til en lang række initiativer (27 ialt), som skal understøtte regioner, kommuner og frivilliges indsatser på demensområdet.

De fem fokusområder er:

  • Tidlig opsporing og bedre kvalitet i udredning og behandling
  • Bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering
  • Støtte og rådgivning til pårørende til mennesker med demens
  • Demensvenlige samfund og boliger
  • Øget videns- og kompetenceniveau

Etf's formand Tina Nør Langager siger om handlingsplanen

- Jeg synes, at den nationale handlingsplan rummer alle de områder, som Etf har fundet væsentlige for at styrke demensområdet. Det er et godt solidt arbejde, der er gået forud. Jeg hæfter mig imidlertid ved, at der kan være stor forskel kommunerne imellem på de tilbud og indsatser indenfor aktivitetsområdet, som borgere med demens kan få i hverdagen. Dette er et område, som efter min mening kunne forbedres blandt andet ved at sikre, at der er ergoterapeuter på alle plejehjem.  

Regeringen afsatte ialt 470 mio. sammen med partierne bag satspuljeaftalen for 2016 til udmøntning af konkrete initiativer på baggrund af den nationale Demenshandlingsplan 2025.

Den nationale Demenshandlingsplan 2025 er i høring frem til den 17. oktober.