Hjem > Aktuelt > Nyheder > Ny lovgivning om hjælpemiddelformidling i enkle og entydige sager pr. 1. januar 2018

Ny lovgivning om hjælpemiddelformidling i enkle og entydige sager pr. 1. januar 2018

12. december 2017
Pr. 1. januar 2018 kommer der ny lovgivning om hjælpemiddelformidling i enkle og entydige sager.

I den kommende lovgivning hedder det:

§ 113 a. Kommunalbestyrelsen kan i enkle og entydige sager om støtte til hjælpe-midler og forbrugsgoder beslutte at træffe afgørelse alene på baggrund af den modtagne ansøgning. I disse tilfælde skal ansøgningen indeholde de oplysninger, der er nødvendige for afgørelsen, og en erklæring på tro og love om rigtigheden af disse oplysninger eller anden relevant dokumentation herfor.

I Etf's Advisory Board på hjælpemiddelområdet har man drøftet nødvendigheden af at sætte fokus på ergoterapifagligheden i forbindelse med den nye lovgivning. I den forbindelse er der udarbejdet et notat, der beskriver, hvad det er vigtigt at holde sig for øje, når det vurderes, om en sag kan kategoriseres som ”enkel og entydig”, og hvilke fagligheder, der er nødvendige i de nye forenklede sagsbehandlingsformer.