Hjem > Aktuelt > Nyheder > Ny lov skal sikre samfundets udsatte

Ny lov skal sikre samfundets udsatte

12. oktober 2018
Regeringen har præsenteret anden del af sammenhængsreformen under overskriften ”Sammen med borgeren – En helhedsorienteret indsats”, der skal gøre livet lettere for de svageste borgeres møde med systemet. Det skal ske ved at skabe en helt ny lov, der skal samle de forskellige indsatser på beskæftigelses-, social-, sundheds- og undervisningsområdet i én samlet indsats.
Foto: Colourbox

- Det er den helt rigtige tanke at give de udsatte borgere en samlet adgang og koordinerede indsatser fra det offentlige. Men det er vigtigt, at alle de områder, der kommer til at indgå i loven, bliver ligeværdige, så f.eks. beskæftigelsesindsatsen ikke trumfer sundhedsindsatsen, siger Tina Nør Langager, formand for Ergoterapeutforeningen.

Hun peger på, at Ergoterapeutforeningen vil følge arbejdet tæt.

Det er hensigten med loven, at borgerne får én samlet tværfaglig og helhedsorienteret udredning af sin samlede livssituation, og sammen med kommunen får lavet en samlet og helhedsorienteret plan.

- Vi har flere opmærksomhedspunkter i den forbindelse. Især på hvordan den nødvendige tværfaglighed sikres i både forebyggelse, tidlig indsats og rehabilitering, siger Tina Nør Langager.

Der er endnu ikke fastsat en dato for, hvornår forhandlingerne med Folketingets øvrige partier indledes. Men Finansministeriet oplyser til netavisen Altinget, at de næste måneder skal bruges på at føre dialog og få input fra relevante parter på området.

Udspillet til den nye hovedlov er anden del af i alt seks dele i regeringens sammenhængsreform.

Fire nationale mål

I forbindelse med arbejdet med Sammenhængsreformen er regeringen, KL, Danske Regioner og fagbevægelsen (LO, FTF og Akademikerne) blevet enige om fire nationale mål som pejlemærker for, hvordan den offentlige sektor skal udvikles de kommende år.

Med en erklæring, som alle parter har underskrevet, er der enighed om, at alle vil trække i samme retning for fremover at kunne give borgerne bedre velfærd og de ansatte gode arbejdsbetingelser.

De fire mål er:

1. Borgerne skal mødes af en sammenhængende offentlig sektor.

2. Mere frihed og tid til velfærd.

3. Danmark skal have en offentlig sektor, der sikrer velfærd af højeste kvalitet.

4. Attraktive offentlige arbejdspladser med tillid til fagligheden og borgeren i centrum.

Med erklæringen er parterne enige om at arbejde for at indfri målene på hvert deres område og fortsætte samarbejdet og dialogen om, hvordan de bedst får målene realiseret på de offentlige arbejdspladser til gavn for borgerne.