Hjem > Aktuelt > Nyheder > Ny kvalitetsguide

Ny kvalitetsguide

8. september 2022
Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren (DSKS) har sammen med VIBIS (Videns- og kompetencecenter for brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet) taget initiativ til en Kvalitetsguide, der er en videreudvikling af Kvalitetshåndbogen, som DSKS første gang udgav i 2003, og som siden er blevet udbygget ad flere omgange. 
 
Kvalitetsguiden er et fælles opslagsværk med de mest anvendte og anerkendte metoder til kvalitetsudvikling, som henvender sig til hele sundhedsvæsenet. 
 
Ambitionen er, at den skal understøtte samarbejde og videndeling om kvalitetsudvikling mellem alle sundhedsvæsenets aktører med borgere og patienter som omdrejningspunkt. 
 
I alle opslag fremgår derfor, hvilken rolle borgere og patienter spiller i forhold til de begreber, metoder og værktøjer, der er beskrevet. 

Den indeholder beskrivelser af:

  • Centrale begreber
  • Anerkendte metoder
  • Gode værktøjer
Kvalitetsguiden bygger desuden på en forståelse af, at kvalitetsudvikling er en integreret del af det daglige arbejde.
 
Guiden henvender sig til alle sundhedsprofessionelle, der arbejder med kvalitetsudvikling helt tæt på borgere og patienter – læger, sygeplejersker, jordemødre, ergo- og fysioterapeuter, SOSU-assistenter med flere – og især dem, for hvem kvalitetsarbejdet er nyt. Den giver en let indføring til en verden af begreber, metoder og værktøjer, som man kan bruge til det løbende arbejde med at udvikle kvaliteten, uanset om man har sin daglige gang i en kommune, i almen praksis eller på et hospital
 
Kvalitetsguiden er frit tilgængelig og gratis og kan findes her Kvalitetsguiden