Hjem > Aktuelt > Nyheder > Ny følgegruppe for Aktiv Patientstøtte i Danmark

Ny følgegruppe for Aktiv Patientstøtte i Danmark

26. juni 2017
Ergoterpeutforeningen er tilbudt en plads i følgegruppen og har udpeget ergoterapeut, formand for EFS Lungerehabilitering Gitte Johannesen fra Region Sjælland til deltagelse i følgegruppen.

I økonomiaftalen 2015 mellem regionerne og regeringen blev det besluttet at igangsætte en national indsats Aktiv Patientstøtte. Indsatsen går i gang i alle regioner i løbet af juni 2017 og løber frem til udgangen af 2019. Aktiv Patientstøtte skal implementeres efter principperne i et koncept udviklet i Sverige, som er afprøvet i et mindre studie i Region Sjælland.

Ergoterpeutforeningen er tilbudt en plads i følgegruppen og har udpeget ergoterapeut, formand for EFS Lungerehabilitering Gitte Johannesen fra Region Sjælland til deltagelse i følgegruppen.

En lille del af befolkningen (ca. 1 pct.) står for en meget stor del af sundhedsudgifterne (ca. 30 pct.). Disse borgere har et meget højt antal akutte kontakter til sundhedsvæsenet, og en stor del af dem har kroniske sygdomme som fx KOL, hjertesygdom mv.

I Sverige og i Region Sjælland er der gode erfaringer med et patientstøtteprogram, hvor patienter med risiko for et fremtidigt højt forbrug af sundhedsydelser får tilbudt en særlig støtte fra en sygeplejerske i en periode. Det har resulteret i, at patienternes livskvalitet er øget og omfanget af unødvendige indlæggelser er faldet.

Danske Regioner og Sundheds- og Ældreministeriet er enige om at gennemføre forsøg med et program for Aktiv Patientstøtte med henblik på at afprøve de svenske resultater i dansk regi. Aftalen er, at regionerne implementerer Aktiv Patientstøtte i et forskningsbaseret set-up, og derved undersøger, om de svenske erfaringer og resultater kan opnås i Danmark og derefter videreudvikle og forbedre modellen til danske forhold.