Hjem > Aktuelt > Nyheder > Ny dagpengemodel med fornuftige elementer

Ny dagpengemodel med fornuftige elementer

19. oktober 2015
I dag har Dagpengekommissionen præsenteret dens anbefalinger til en ny dagpengemodel. Etf er tilfreds med det skitserede forslag om mere fleksible rettigheder til genoptjening af dagpenge. Det beror på, at korte job som f.eks. vikariater, deltids- og projektansættelser også skal være attraktive for den enkelte. Men Etf er dog ærgerlig over, at der er lagt op til, at vores nyuddannede kommer til at betale en del af regningen for et nyt dagpengesystem.

Fleksibel genoptjening

Anbefalingen om en mere fleksibel genoptræningsret er et kardinalpunkt i dagpengekommissionens omfattende afrapportering. Mere konkret foreslås, at ledige skal kunne forlænge dagpengeperioden fra to til maksimalt tre år, hvis man arbejder undervejs.

Princippet er, at én dags arbejde giver ret til to dages ekstra dagpenge. Forbruget af dagpenge opgøres således i timer frem for i uger, som i dag. Op til seks måneder af det, man arbejder undervejs, kan bruges til fleksibel genoptjening.

- En mere fleksibel genoptjening er vejen frem mod et tidssvarende, dynamisk og stærkt dagspengesystem. Der er et stort ønske om en ny - og bedre – model, hvor det faktisk kan betale sig at tage korte jobs uden risiko for, at det udløser en betydelig modregning. Det kan skabe de nødvendige incitamenter til f.eks. at tage et vikariat, selvom det måske kun er af få måneders varighed, udtaler Lene Barslund.

Beregning af dagpengesats

Dagpengekommissionen foreslår også, at dagpengemodtagere skal kunne tage ethvert kortvarigt job, uden at risikere – efterfølgende – at blive sat ned i ydelse.

- Tilskyndelsen til at tage alle job bliver dermed mere klar end i dag, hvor den ledige risikerer at blive sat ned i dagpengeniveau undervejs i et ledighedsforløb. På den måde kan systemet medvirke til at skabe en lidt højere grad af tryghed og sikkerhed, mener Lene Barslund.

Forbrug af dagpengeret

Det tredje forslag vedrører, hvordan den enkeltes forbrug af sin dagpengeret beregnes. Her er problemet i dag, at en ledig i dag f.eks. får klippet syv ugers dagpengeret, selvom vedkommende kun har arbejdet, hvad der svarer til fire uger.

Derfor foreslås der, at der fremover skal være én til én overensstemmelse mellem det antal timer og dage, man har arbejdet under dagpengeperioden og antallet af dage og timer, man har tilbage.

- Også dette initiativ vil understøtte et mere rimeligt og gennemskueligt dagpengesystem. Dermed tæller al beskæftigelse og har økonomisk betydning udover, at den enkelte naturligvis også får mere erhvervserfaring på CV’et, siger Lene Barslund.

Karensdage

Som noget nyt foreslår et flertal i Dagpengekommissionen at indføre karensdage - altså dage, hvor modtagere af dagpenge mister ydelsen. Konkret kan det betyde, at ledige hver tredje måned vil opleve, at dagpengene falder bort i to af dagene i den månedlige udbetaling dvs. helt op til otte dage årligt. Et mindretal i kommissionen bestående af FTF og LO foreslår i stedet én karensdag hver fjerde måned.  

Den ledige kan dog undgå, at de to dages ydelse bortfalder, hvis det lykkes at finde beskæftigelse.

- Indførsel af hele 2 karensdage pr. kvartal vil give anledning til for stor økonomisk usikkerhed for dagpengemodtagere, da de fleste i forvejen har et meget begrænset økonomisk råderum. Derfor støtter vi fuldt ud op omkring det alternative forslag fra FTF og LO, siger Lene Barslund.

Lavere dagpengesats til dimittender

Satsen for dimittender reduceres fra 82 pct. til 78 pct. af den maksimale dagpengesats, foreslår Dagpengekommissionen.

- Etf mener ikke, at de nyuddannede skal betale for et nyt dagpengesystem. Det bedste er, hvis vi kan sikre et solidarisk forsikringssystem, der er attraktivt for såvel nyuddannede som andre lønmodtagere. Også den yngre generation skal have gavn af forbedringerne på både den korte og den lange bane, mener Lene Barslund.

Politiske forhandlinger på Christiansborg

Dagpengekommissionens arbejde indgår nu i en række politiske forhandlinger på Christiansborg, inden Folketinget kan beslutte, om der skal gives lovhjemmel til nye dagpengeregler.

- Jeg har konstateret, at flere partier i Folketinget nu ønsker at afsætte flere ressourcer end oprindelig udmeldt, og det mener jeg helt sikkert, der er brug for. Alt for mange er faldet ud af dagpengesystemet siden reformen i 2010, og det bør politikerne rette op på med et revideret dagpengesystem. Jeg håber, at der bliver tale om et bredt samarbejde om et nyt og langtidsholdbart dagpengesystem, så der skabes ro om reglerne. Det er der et stort behov for, afslutter Lene Barslund.

FAKTA

Den tidligere SR-regering nedsatte i juni 2014 en Dagpengekommission med uafhængige sagkyndige medlemmer og arbejdsmarkedets parter med det mål at fremtidssikre det mere end 100 år gamle dagpengesystem. FTF og LO har repræsenteret fagbevægelsen og knap 2 mio. lønmodtagere i kommissionen.

Af kommissoriet fremgår det, at kommissionen skal levere forslag til ”et moderne, fleksibelt og robust dagpengesystem med en høj grad af forsikrede. Samtidig skal dagpengesystemet også fremadrettet yde økonomisk tryghed for medlemmer ramt af ufrivillig ledighed og sikre, at ledige står til rådighed for arbejdsmarkedet”. Kommissionens politiske opdrag for arbejdet var, at det ikke måtte koste mere end hidtidig.

Læs hele rapporten >