Hjem > Aktuelt > Nyheder > Ny bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø er en landvinding

Ny bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø er en landvinding

2. oktober 2020
Den første bekendtgørelse specifikt om psykisk arbejdsmiljø har set dagens lys. Den ny bekendtgørelse er både en nyskabelse og en vigtig landvinding i at sikre en god arbejdsmiljøindsats for det psykiske arbejdsmiljø.

Ergoterapeutforeningens hovedorganisation AC har længe ønsket at få en bekendtgørelse på området med det psykiske arbejdsmiljø.

Lars Quistgaard, formand for Akademikerne udtaler:

-Det er en stor gevinst, at al lovgivning og alle regler på området nu bliver samlet ét sted. For Akademikerne har det længe stået højt på ønskesedlen at få en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø. Vi tror på, det vil være en stor hjælp ude på arbejdspladserne og gøre det langt nemmere for alle arbejdspladser at få igangsat og fastholdt en god arbejdsmiljøindsats. Samtidig bliver der med implementeringen af denne bekendtgørelse sendt et tydeligt signal til alle danske arbejdspladser om, at dette er et område, der skal større fokus på.  

Den nye bekendtgørelse træder i kraft pr. 1. november 2020, og i 2021 følger der tre uddybende vejledninger fra Arbejdstilsynet som skal hjælpe arbejdspladserne med at iværksætte forebyggende tiltag og dermed leve op til reglerne. De tre vejledninger kommer til at omhandle:

  • stor arbejdsmængde og tidspres
  • uklare krav og modstridende krav i arbejdet
  • høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker.

Der findes allerede AT-vejledninger om hhv. vold og krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane.

618 ergoterapeuter besvarede spørgsmål om blandt andet arbejdsmængde, stress og følelsesmæssige krav i en stor FTF-undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø i 2017.

Undersøgelsen viser, at ergoterapeuter er udsatte på flere af de områder, som bekendtgørelsen beskriver nærmere, når der bliver sammenlignet med lønmodtagere generelt. F.eks. er der flere ergoterapeuter, som oplever trusler om vold, chikane, høje følelsesmæssige krav og stor arbejdsmængde. Stor arbejdsmængde er ikke i sig selv et problem, men kan være det, hvis ikke der bliver arbejdet med at forebygge af stress. Hver 5. ergoterapeut svarede i undersøgelsen, at de hele tiden eller ofte har følt sig stressede indenfor de sidste to uger. Tager man dem med, som svarer, at de sommetider har været stressede, udgør det 57% af de ergoterapeuter, der deltog i undersøgelsen.

Margrethe Boel, næstformand i Ergoterapeutforeningen udtaler:

- Tallene fra undersøgelsen af psykisk arbejdsmiljø taler sit klare sprog. Der er i den grad brug for klare regler om psykisk arbejdsmiljø. I Ergoterapeutforeningen er vi glade for, at bekendtgørelsen beskriver en række områder nærmere, som mange ergoterapeuter er udfordret af i deres arbejde. Med bekendtgørelsen i hånden vil det være nemmere for ledere og tillidsvalgte at iværksætte forebyggende indsatser om psykisk arbejdsmiljø, fordi det nu er hurtigere at få overblik over, hvilke regler, der gælder, og hvilke krav der skal leves op til på området. Og endnu bedre bliver det, når de uddybende vejledninger om tidspres, uklare krav og høje følelsesmæssige krav kommer til næste år.

Og hun tilføjer: - Fra Etf’s side skal lyde en klar anbefaling til tillidsvalgte og ledere om at læse den nye bekendtgørelse grundigt og drøfte den i TRIO-samarbejdet og MED/SU-systemet. Derigennem kan man søge at nå til klarhed over, hvorvidt man lever op til kravene og tage fat på forebyggelsen på de områder, bekendtgørelsen peger på.

Bekendtgørelsen er et resultat af den politiske Arbejdsmiljøaftale fra 2019, og Akademikerne (AC) har sammen med de øvrige arbejdsmarkedsparter i Arbejdsmiljørådet deltaget i regeludvalget for bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø.

  • Læs Bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø her
  • Læs Akademikernes pressemeddelelse her