Hjem > Aktuelt > Nyheder > Ny analyse om hverdagsrehabilitering

Ny analyse om hverdagsrehabilitering

27. november 2019
Social- og Indenrigsministeriets benchmarkedsenhed har i en analyse undersøgt, hvordan kommunerne løser rehabiliteringsopgaven efter Servicelovens § 83a.
Foto: Colourbox

Analysen, der baserer sig på data fra 17 kommuner, viser at der er et stort politisk fokus på hverdagsrehabilitering, men at det er de færreste kommuner, der følger op på deres fastsatte mål og generelt bruger nøgletal om rehabilitering som ledelsesinformation til ledelse og politikere.

Generelt viser analysen store kommunale forskelle. Herunder at det oftest er en terapeut, der har det overordnede faglige ansvar for rehabiliteringsforløbene, men at kommunerne organisatorisk har valgt mange forskellige former. F.eks. kan udførerdelen være placeret enten i hjemmeplejen, i en selvstændig rehabiliteringsenhed eller på træningsområdet.

Der er også stor spredning i antal og sammensætning af rehabiliteringsmodtagerne. F.eks viser analysen, at antallet af rehabiliteringsmodtagere pr. 1000 65-årige varierer fra 9,1 blandt kommunerne i 1. kvartal til 61,5 blandt kommunerne i 4, kvartal. Den gennemsnitlige visiterede tid pr. rehabiliteringsforløb er 23 timer, men varierer fra 5 til 72 timer. 

  • Analysen kan downloades her