Hjem > Aktuelt > Nyheder > Ny aftale for regionernes økonomi

Ny aftale for regionernes økonomi

5. september 2019
Onsdag indgik regeringen og Danske Regioner en aftale om regionernes økonomi for 2020. I aftalen bliver der afsat 1,5 mia. kr. mere til sundhedsvæsenet, så der kan ansættes mere personale og der kan tages højde for det øgede antal ældre, der skal behandles i de kommende år.

Regeringen og Danske Regioner har derudover aftalt at afskaffe de årlige to-procents besparelser på sundhedsområdet.

- Det er positivt, at der afsættes flere penge end i de tidligere års aftaler siden finanskrisen og at omprioriteringsbidraget på to procent fjernes. Det har været en møllesten om halsen i mange år. Men de ekstra penge dækker blot det øgede antal ældre og stigningen i udgifterne til ny medicin, så der skal stadig løbes hurtigt i sundhedsvæsenet for at nå opgaverne, siger Tina Nør Langager, formand for Ergoterapeutforeningen.

Hun er tilfreds med, at regeringen og Danske Regioner har aftalt at nedsætte en fælles taskforce, der skal drøfte, hvordan man kan uddanne og ansætte mere social- og sundhedspersonale.

- Det er meget vigtigt, at vi nu får taget hul på diskussionen om flere ansatte og de rette kompetencer til rette opgaver. Alt for længe har medarbejderne løbet alt for hurtigt, og vi ved, at der dagligt sker en hård prioritering. Vi må som minimum sikre, at alle patienter, der har behov, får en genoptræningsplan i hånden. Der er i dag ikke ressourcer nok til den nødvendige ergoterapeutiske undersøgelse og træning hverken på de somatiske sygehuse eller i psykiatrien, siger Tina Nør Langager.

10 årsplan for psykiatrien

I aftalen er der også aftalt at sætte gang i arbejdet med en 10-årig plan for psykiatrien. Den skal indeholde forpligtende mål om at mindske antallet af genindlæggelser, nedbringe ventetiden og øge den gennemsnitlige levealder for borgere med psykisk sygdom.

- Jeg hilser en 10 års plan velkommen. For psykiatrien har brug for en samlet plan, hvor man ligestiller psykiske sygdomme med somatiske. I alt for mange år har psykiatrien været underprioriteret. Derfor er vi i Ergoterapeutforeningen meget glade for regeringens fokus på psykiatrien og stiller mere end gerne vores kompetencer inden for området til rådighed, siger Tina Nør Langager.

Nyheder