Hjem > Aktuelt > Nyheder > Ny aftale for psykiatrien tager første vigtige skridt

Ny aftale for psykiatrien tager første vigtige skridt

28. september 2022
Den længe ventede psykiatriaftale er endelig lanceret, og tager udgangspunkt i det faglige oplæg, som Sundhedsstyrelsen kom med i starten af året. Ergoterapeutforeningen har forholdt sig til aftalen, og du kan læse reaktionerne her.
Foto: Colourbox

Med aftalen tages der hul på 19 mål for en bedre psykiatri. Der var 37 anbefalinger i det faglige oplæg, som aftalen tager udgangspunkt i. Samtidig forpligter aftaleparterne sig på yderligere handling og finansiering.

  • Du finder aftalen her

Ergoterapeutforeningens formand, Tina Nør Langager, siger om aftalen:

- Vi er glade for, at der er tale om en bred aftale, der giver et varigt løft til området. I Ergoterapeutforeningen vil vi hellere end gerne støtte op om at sikre en meningsfuld implementering. Samtidig er det rigtig positivt, at det understreges, at man vil tage udgangspunkt i sundhedsstyrelsens gode faglige oplæg. Jeg er også glad for, at rehabilitering og recovery fylder mere i aftalen, end der var lagt op til i nogle af de tidligere forhandlingsskitser. Vi bidrager også meget gerne i processen fremadrettet.

Omkring specialuddannelsen i psykiatri og børne/ungdomspsykiatri siger Tina Nør Langager:

- Jeg er ærgerlig over, at den specialuddannelse i psykiatri for ergoterapeuter ikke er med i aftalen lige nu. Men vi kommer til at fortsætte det vigtige arbejde for en specialuddannelse, som vi er en række aktører, der anbefaler. Vi hører også flere steder fra Christiansborg en forståelse for, at denne er vigtig. Og vi mener, at sundhedsstyrelsen har lavet et rigtig godt stykke forarbejde i forhold til specialuddannelsen.

Vigtigt at der vil blive tilført nye penge til aftalen

Aftalen afsætter 450 mio. kroner til det første år, og herefter 500 mio. kroner. Planen har derfor kun fundet finansiering til de først 4 år, svarende til i alt 1,95 milliard kroner, men der lægges med aftalen op til, at der er tale om et varigt løft.

- Det er positivt, at der blev lagt penge i aftalen, som det i en periode ikke så ud til, men vi må også konstatere, at det kun er de første skridt, der tages. Derfor kommer vi også til at holde politikerne op på det, der også ligger i aftalen – nemlig at der skal findes endnu flere penge til psykiatrien. Vi er med aftalen stadig ikke i mål med at ligestille psykiatrien med det somatiske område, men der tages vigtige skridt i en rigtig retning, siger Tina Nør Langager.

Aftalen indebærer også, at der er fundet midler til monitorering af indikatorer, opfølgning og analyser, herunder en styringsgennemgang i socialpsykiatrien.

Forskning peger på, at ergoterapi i psykiatrien bl.a. kan være med til at forbedre den sociale funktion og kognition hos patienten samt øge mestringsevnen, nedbringe symptomer på depression og selvmordstanker og understøtte en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet. Men der mangler fortsat meget forskning i rehabilitering og recovery i psykiatrien. Ligeledes nævner Sundhedsstyrelsen (2021) sanserum og indsatser med sansemodulation og sanseintegration som tvangsforebyggende redskaber. Indsatser som ergoterapeuter i høj grad er med til at sætte fokus på i psykiatien.

 

FAKTA

  • Psykiatriaftalen er indgået mellem Regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Danmarks-demokraterne, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Frie Grønne. Aftalen kan findes her
  • Anbefalingerne til en specialuddannelse i psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri for ergoterapeuter fra sundhedsstyrelsen kan læses her
  • Der er omkring 1500 ergoterapeuter, der arbejder i socialpsykiatrien og cirka 374 ergoterapeuter i den regionale psykiatri (KRL 2021).