Hjem > Aktuelt > Nyheder > Nødvendigt løft til vigtige patientgrupper

Nødvendigt løft til vigtige patientgrupper

21. august 2014
Regeringen har præsenteret en sundhedsplan med overskriften ”Jo før - jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle”. Ergoterapeutforeningen er positiv overfor en række af udspillets intentioner, men mener, at der fortsat er plads til forbedringer.
Foto: Henrik Frydkjær

Med regeringens nye sundhedspakke afsættes i alt 5 milliarder kr. i perioden 2015-2018. De 5 milliarde kr. skal bl.a. sikre bedre behandling af kronisk syge og bedre kræftbehandling.

Øget indsats overfor kronisk syge

Med pakken giver regeringen en håndsrækning til de 1,7 millioner danskere, som lider af en kronisk sygdom. Særligt diabetikere, KOL-patienter og borgere med gigtsygdomme skal i fremtiden tilbydes en behandlingsplan inspireret af de forløb, man kender fra kræft- og hjerteområdet med standardiserede behandlingsforløb. Derudover skal de ekstra penge bidrage til, at patienter med kroniske sygdomme opdages tidligere.

- Planen indeholder en lang række velbegrundede initiativer og intentioner, siger Gunner Gamborg, formand for Ergoterapeutforeningen. - Ikke mindst en øget indsats og flere midler til den stigende andel af kronikere er afgørende. At regeringen især sætter penge af til de mest udsatte borgere, så kroniske sygdomme opdages tidligere, er også fornuftigt.

- Vi skal minimere den sociale ulighed i sundhed, så enhver har lige gode muligheder for et godt og langt liv med adgang til den bedste behandling. Derfor er det beklageligt, at planen overvejende fokuserer på ulighed i diagnosticering og behandling af kronikere, når vi godt ved, at der også er ulighed i indsatser inden for både forebyggelse og rehabilitering, udtaler Gunner Gamborg.

Kræftpatienter bør sikres endnu bedre vilkår

Ifølge planen skal kræftområdet tilføres 1,1 milliarder kr., som skal sikre bedre redskaber til de praktiserende læger til tidlig opsporing. Der bliver også en udvidet adgang til de praktiserende læger til at henvise direkte til diagnostiske undersøgelser på sygehuset, så unødig spildtid undgås. Samtidigt udvides kapaciteten til udredning. Regeringen opstiller i sit udspil mål om, at tre ud af fire kræftpatienter skal være i live fem år efter deres kræftdiagnose, hvor det i dag er det kun ca. halvdelen.

- Sundhedsplanen indeholder ambitiøse mål inden for kræftbehandling. Men også indsatser inden for rehabilitering og hele det palliative område skal opprioriteres, mener Gunner Gamborg. Og her er ergoterapeuter vigtige medspillere i at løfte området. Alle kræftpatienter med et rehabiliteringsbehov bør således sikres et individuelt tilrettelagt rehabiliteringsforløb og få en vurdering af deres behov for en palliativ indsats.

Relaterede nyheder