Hjem > Aktuelt > Nyheder > NKR: Rehabilitering af KOL patienter

NKR: Rehabilitering af KOL patienter

4. juni 2014
Ergoterapeutforeningen ser med tilfredshed på, at man i Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en national klinisk retningslinje for patienter/borgere, der lider af KOL og derfor har behov for rehabilitering.

Etf afgav høringssvar til den nationale kliniske retningslinje, hvor det blev positivt fremhævet, at der er kommet fokus på ADL (almindelig daglig livsførelse) i forhold til patienter/borgere med KOL.

Ergoterapeuter har mange års faglige erfaringer med at udøvelse af arbejdsbesparende principper i de daglige aktiviteter kan frigøre overskudskapacitet, som kan omsættes til fysisk træning og dermed udvirke at den samlede indsats bliver mere effektiv og virksom.

Ergoterapeuter har også erfaringer med, at patienter udebliver fra fysisk genoptræning efter udskrivelse til kommunerne, fordi de daglige gøremål er for energikrævende og fysisk træning derfor fravælges. Derfor mener Etf, at der bør tænkes helhedsorienteret i grundlaget for tilrettelæggelsen af et optimalt rehabiliteringstilbud.

Etf vurderer desuden, at der mangler viden om, hvilken dosis/respons i den fysiske træning, der sammen med ADL-aktiviteter, kan komplementere og understøtte patientens generelle livssituation.

I den endelige udgave af den nationale kliniske retningslinje fremhæves under afsnittet "Videre forskning", at Generelt mangler der i dag viden om rehabilitering forbedrer KOL patienters evne til at klare aktiviteter i dagligdagen (ADL). Arbejdsgruppen anbefaler, at mål for ADL bliver inkorporeret i testbatteriet ved fremtidige kliniske forsøg såvel som i klinisk praksis i forbindelse med monitoreringen af rehabiliteringsprogrammers effekt. Arbejdsgruppen vil opfordre Ergoterapeutforeningen til at foreslå et egnet redskab til måling af ADL, da litteraturgennemgangen identificerede mange forskellige måleredskaber, som var svære at sammenligne.

Læs mere og find den nationale kliniske retningslinje om rehabilitering af KOL patienter