Hjem > Aktuelt > Nyheder > NKR om dysfagi

NKR om dysfagi

6. marts 2015
Sundhedsstyrelsen igangsætter i april 2015 national klinisk retningslinje om dysfagi. Tre ergoterapeuter er udpeget til arbejdsgruppen. Ergoterapeut og ph.d. Tina Hansen skal desuden fungere som faglig ekspert for Sundhedsstyrelsen på opgaven.

En velfungerende synkefunktion er afgørende for at bringe mad og drikke fra mundhulen gennem svælget og spiserøret til mavesækken med passende frekvens og hastighed. Synkefunktionen opdeles i mundhulens-, svælgets og spiserørets synkefunktion og afgrænses til funktioner i alle strukturer fra læber til nedre øsofagale spiserørsmuskler.

Dysfagi er den overordnede betegnelse for problemer i en eller flere synkefunktioner. Årsagerne til dysfagi er mangfoldige og omfatter både motoriske, sensoriske og/eller kognitive funktionsnedsættelser. Der skelnes mellem øvre og nedre dysfagi. Øvre dysfagi er relateret til mund og svælg, mens nedre dysfagi er relateret til spiserør og mavesækken. Denne retningslinje handler om øvre dysfagi.

Formålet med den kliniske retningslinje er, at afdække relevante udredningsmetoder og interventioner i forhold til øvre dysfagi, med henblik på at øge patientsikkerheden, dvs. mindske komplikationer, som kan medføre øget sygelighed og død, samt sikre ernæringstilstanden.