Hjem > Aktuelt > Nyheder > NKR: Forældede nationale kliniske retningslinjer

NKR: Forældede nationale kliniske retningslinjer

16. marts 2023
En lang række nationale kliniske retningslinjer blevet stemplet som ’Ikke gældende’. Det skriver Sundhedsstyrelsen i en henvendelse til bl.a. ETF. Sundhedsstyrelsen kategoriserer ældre nationale kliniske retningslinjer og anbefalinger som ikke gældende, når litteratursøgningen er mere end 3 år gammel eller der ikke er foretaget en faglig vurdering af anbefalingerne inden for de sidste 3 år.

 

Litteratursøgningerne er forældede i en række af nationale retningslinjer, og der kan derfor være kommet ny evidens på området, som kan have indflydelse på anbefalingerne. Anbefalingerne er derfor ikke længere gældende.

Sundhedsstyrelsen kategoriserer ældre nationale kliniske retningslinjer og anbefalinger som ikke gældende, når litteratursøgningen er mere end 3 år gammel eller der ikke er foretaget en faglig vurdering af anbefalingerne inden for de sidste 3 år.

Sundhedsstyrelsens projekt med at udarbejde nationale kliniske retningslinjer var et tidsbegrænset projekt og er ved udgangen af 2022 forment stoppet. Det er på nuværende tidspunkt uklart, hvorvidt arbejdet kan fortsætte fremadrettet.

Nationale kliniske retningslinjer og anbefalinger klassificeres, af Sundhedsstyrelsen, som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge anbefalingerne. Anbefalinger er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse.

Det kan ikke udelukkes, at anbefalingerne i de ikke gældende retningslinjer er et udtryk for bedste kliniske praksis, også i dag, men det er op til den enkelte kliniker eller aftager af anbefalingerne fx et faglige selskab at foretage denne faglige vurdering. Ligeledes er det op til den enkelte driftsherrer af sundhedsvæsenet at vurdere om anbefalingen fortsat bør følges i deres organisation.

Sundhedsstyrelsen skriver i sin henvendelse endvidere, at det for styrelsen er vigtigt, at den faglige rådgivning som anbefaler fagpersoner, borgere, regioner og kommuner mv. at følge er retvisende, og det kan Sundhedsstyrelsen ikke stå inde får, når retningslinjerne og anbefalingerne er af ældre dato.

Sundhedsstyrelsen har på nuværende tidspunkt i meget begrænset omgang mulighed for at opdatere eller udarbejde nye anbefalinger. Det er dog forventningen, at der igangsættes et arbejde med at gennemgå og opdatere anbefalingerne på henholdsvis psykiatri- og smerteområdet.

  • Retningslinjerne kan ses her
  • For yderligere information kontakt chefkonsulent Ulla Garbøl på ug@etf.dk.