Hjem > Aktuelt > Nyheder > Ni ergoterapeuter er nu godkendt som specialister

Ni ergoterapeuter er nu godkendt som specialister

14. februar 2021
Ni ergoterapeuter er nu blevet godkendt som specialister eller certificerede klinikere efter Ergoterapeutforeningens specialistordning. De er godkendt inden for områderne neurorehabilitering, hjælpemidler, børn og håndterapi.

De godkendte specialister samt certificerede klinikere 2020 er:

Specialist

  • Ulla Andersen, Neurorehabilitering

Certificerede klinikere

  • Linda-Maria Delgado Grove, Neurorehabilitering
  • Nete Deela Rauhe Harreby, Neurorehabilitering
  • Marie Hvistendahl Doyle, Neurorehabilitering
  • Charlotte Pors, Neurorehabilitering
  • Katje Bjerrum, Neurorehabilitering
  • Maya Barslund, Hjælpemidler
  • Else Vestergaard, Håndterapi
  • Inge Nyegaard, Børn

Godkendelsen gør en forskel

Godkendelsen som specialist eller certificeret kliniker gør en faglig forskel for de ansøgere, der bliver godkendt. Det bliver tydeligt, når man stiller spørgsmålet, hvilken betydningen godkendelsen egentlig har.

Maya Barslund, der netop er blevet certificeret kliniker, påpeger fx, at godkendelsen er mere end blot en almindelig anerkendelse.

- Jeg har arbejdet specialiseret med hjælpemidler i mange år, men har nu fået en officiel anerkendelse af min faglighed af et specialistråd. Det gør faktisk en forskel for mig som fagprofessionel. Jeg har hele tiden haft det faglige niveau, men nu er jeg blevet anerkendt og er samtidig blevet bevidst om, at min kompetencer er på ekspertniveau. Det er meget værd!

Selve ansøgningsprocessen har også været værdifuld for Maya Barslund, der siger:

Det har været spændende at være i proces med at samle dokumentation for min faglighed og koble det med faglig viden om den ergoterapeutiske arbejdsproces. Arbejdet var egentlig det samme, som det 'plejer' at være i min intervention omkring borgere, men i udarbejdelsen af casematerialet blev jeg fx meget bevidst om min terapeutiske stil: både den måde, hvorpå jeg kommunikere med borgeren, men også værdien af kommunikationen. Jeg vidste jo godt, at jeg stod på en teoretisk faglighed, men det var fint at blive mindet om det, og det er dejligt at blive anerkendt for, det jeg gør hver dag.

En faglig blåstempling

Også Ulla Andersen, der netop er specialistgodkendt indenfor neurorehabilitering, sætter stor pris på sin nyerhvervede specialist-titel. Hun siger:

- For mig er det en kæmpe faglig anerkendelse af mange års arbejde indenfor et felt, hvor jeg har specialiseret mig. Med godkendelsen fra Ergoterapeutforeningen har jeg fået blåstemplet de kompetencer, jeg har tilegnet mig, og som også er en kvalitetssikring af det, jeg fagligt står på i mit daglige virke som underviser. Godkendelsen er samtidig en cadeau for den faglighed, jeg har fået gennem praksis og kurser som ligger ud over den akademiske uddannelse. Etf’s specialistgodkendelse er så at sige det eneste ’sted’, hvor man får denne officielle anerkendelse af arbejde, der rækker ud over det akademiske niveau.

Tillyke fra Ergoterapeutforeningen

I forbindelse med godkendelsen af de nye specialister/certificerede klinikere udtaler Tina Nør Langager, formand for Etf:

- Jeg ønsker alle de nye specialistgodkendte tillykke. Det er vigtigt, at vi hylder deres specialiserede viden og stærke kompetencer i praksis. Værdien af godkendelsen er vedvarende, fordi man revurderes hvert 7. år. Det er en kvalitetssikring af praksis, og det kan man også bruge strategisk over for en leder som et konkret argument for, at man skal holde sine kompetencer ved lige og bygge videre på dem for at fastholde sin certificering. Godkendelsen er et kvalitetsstempel af den faglige viden.

Om specialistgodkendelsen

Efter lanceringen af den reviderede ordning i 2019 er der nu i alt godkendt 2 specialister og 11 certificerede klinikere.

Tilbage i 2019 var der 4 ergoterapeuter, der søgte om godkendelse, så der er altså flere, der i 2020 har fået øjnene op for værdien af godkendelsen.

Allerede tilbage i sommeren 2020 udtalte Tina Nør Langager, formand for Etf:  

- Når man bliver specialistgodkendt eller certificeret klinker efter Etf’s specialistordning, er det fordi, man er dygtig på et niveau, der er meget højere end den grunduddannelse, vi kommer fra. Nuværende antal godkendte afspejler slet ikke de mange kompetente ergoterapeuter, der er derude. Ideen med at indføre et ekstra niveau i specialistordningen, så den nu er todelt, er netop at afspejle praksis. Når der er mange derude, skal der også være mange, der har papir på det.

Derfor er det fortsat en ambition for Etf, at der er flere, der søger specialistordningen på enten specialist-niveau eller certificeret kliniker-niveau. Der er ansøgningsfrist den 15. oktober 2021.

Læs mere om specialistgodkendelsen her