Hjem > Aktuelt > Nyheder > Nedsættelse af Robusthedskommission

Nedsættelse af Robusthedskommission

5. juli 2022
Regeringen nedsætter i forlængelse af den politiske aftale om sundhedsreformen en kommission, der skal komme med anbefalinger til løsninger, som kan håndtere de grundlæggende udfordringer i sundhedsvæsenet. Ergoterapeutforeningen får indflydelse via hovedorganisationen Akademikerne (AC).

Kommissionen nedsættes for at sikre robusthed i opgaveløsningen og adgang til uddannet og kompetent personale i hele landet. Det gælder også løsninger på længere sigt, hvor der bliver flere ældre og flere med kroniske sygdomme og psykiske lidelser.

Kommissionen skal konkret komme med anbefalinger til, hvordan der kan sikres mere personale med mere tid til kerneopgaven.

Det kan fx være gennem bedre rekruttering til og tilrettelæggelse af grund- og videreuddannelser, bedre overgang fra uddannelse til praksis og styrket fastholdelse i jobbet. Og det kan være gennem mere fleksibel anvendelse af personaleressourcer, øget tværfaglig løsning af opgaver og ved at skabe større arbejdsglæde og tillid, så der undgås fx udbrændthed blandt personale.

Endelig skal kommissionen komme med anbefalinger til smartere opgaveløsning gennem systemer og teknologier, der nedbringer bureaukrati og giver mere tid og bedre rum til at løse kerneopgaven.

Som det fremgår af Sundhedsministeriets hjemmeside ledes kommissionen af Søren Brostrøm og vil herudover bestå af otte ekspertmedlemmer og otte medlemmer, der repræsenterer arbejdsmarkedets parter. Medlemmerne i Robusthedskommissionen udpeges og offentliggøres hurtigst muligt efter sommerferien.

  • Læs mere om kommissionen og kommissoriet her