Hjem > Aktuelt > Nyheder > Myndighedernes praksis og vejledningspligt i sager om bevilling af kugledyne til børn med søvnproblemer

Myndighedernes praksis og vejledningspligt i sager om bevilling af kugledyne til børn med søvnproblemer

28. oktober 2021
Der er kommet en ny meddelelse fra Ombudsmanden om myndighedernes praksis og vejledningspligt i sager om bevilling af kugledyne til børn med søvnproblemer. Du kan læse mere her.
Foto: Protac

I 2015 kom Ankestyrelsen med en principafgørelse, der sagde, at alle medicinske behandlingsmuligheder skal være udtømte, inden kommuner kan bevillige en kugledyne.

Denne principafgørelse har Ankestyrelsen nu trukket tilbage, da Ankestyrelsen ikke havde været opmærksom på, at Sundhedsstyrelsen i 2019 ændrede sin vejledning på området. Af den ændrede vejledning fra Sundhedsstyrelsen fremgår det, at lægemidler aldrig er førstevalg til behandling af søvnforstyrrelser hos børn og unge. Dette er Ankestyrelsen blevet opmærksom på, efter at Ombudsmanden gik ind i sagen.

At principafgørelsen er trukket tilbage betyder, at mulighederne for medicinsk behandling ikke længere behøver at være udtømte for at en kommune kan bevillige en kugledyne. Kommunen skal dog fortsat fortage en vurdering af, om kugledynen kan bevilliges efter servicelovens bestemmelser om hjælpemidler. Hvis kugledynen har karakter af et behandlingsredskab efter Sundhedsloven, vil det være Regionen, som er ansvarlig for at tilbyde kugledynen som behandlingsredskab.  

  • Se meddelelsen fra Ombudsmanden her