Hjem > Aktuelt > Nyheder > Mere fokus på borgerens mål

Mere fokus på borgerens mål

13. juni 2016
Næste udfordring i hverdagsrehabilitering er at invitere borgerne ind i beslutningen om, hvordan ressourcerne skal anvendes.
Hverdagsrehabilitering
90-årige Grethe Hansen fra Hirtshals var selv med til at formulere de mål, hun ville nå i sin rehabilitering, da hun kort før jul fik dobbelt bækkenbrud. Foto: Maria Tuxen Hedegaard

Af Jakob Kehlet

- Hvor andre kommuner indskrænker, så har vi i Hjørring valgt at satse ved for eksempel at omlægge vagtplanerne og skabe plads til de ugentlige tværfaglige konferencer, fortæller Lone Bredal Jessen.

Lone Bredal Jessen er udviklingskonsulent og ansat i en toårig stilling som proceskoordinator på den rehabiliterende indsats i Hjørring Kommune. Hun deltager i så mange tværfaglige konferencer rundt omkring i kommunen som muligt for at understøtte implementeringen af hverdagsrehabilitering.

Hjørring Kommune begyndte arbejdet med hverdagsrehabilitering i 2012 med tværfaglige specialistteams. I april 2015 udgav kommunen håndbogen ”Fremtidens hjemmehjælp”. Forud var gået et års arbejde med at forberede indholdet, der nøje beskriver den rehabiliterende indsats skal bredes ud til alle medarbejdere på sundheds- og ældreområdet. Siden 1. april sidste år er borgere, der søger om berettiget hjælp, først blevet tilbudt et rehabiliteringsforløb.

Målet med indsatsen er, at andelen af borgere over 65 år med behov for hjemmehjælp falder fra 17 % til 15,5 % inden udgangen af 2018, og det ser allerede nu ud til at gå i den rigtige retning, viser Lone Bredal Jessens tal.

Borgerens mål er i centrum

Borgernes mål i centrum var allerede et kerneelement tilbage i i 2008, da Fredericia Kommune begyndte at arbejde med projektet ”Længst muligt i eget liv”, der introducerede hverdagsrehabilitering i Danmark.

Sætningen er stadig et mantra og måske endnu mere i dag end tidligere, efter at ordene nu i halvandet år har indgået - lettere omskrevet -  i lovteksten i servicelovens § 83 a. Men der er mange udfordringer i forhold til at omskabe ordene til handling.

Sundhedsstyrelsens nye håndbog om rehabilitering kan måske hjælpe til at skabe konsensus om, hvordan det kan gøres.

Det mener både Lone Vesterman Rasmussen, direktør for sundheds-, arbejdsmarkeds- og socialområdet i Tønder Kommune og Anne Sloth-Egholm, sundhedscenterleder i Horsens Kommune er enige om.

De peger på både knaster og muligheder på området, i Fokus om hverdagsrehabilitering i fagbladet Ergoterapeuten, der udkommer tirsdag den 14. juni.