Hjem > Aktuelt > Nyheder > Meld en regel

Meld en regel

30. november 2017
Regeringen vil afbureaukratisere den offentlige sektor - og du kan være med. Hvis du har et forslag til en regel eller et dokumentationskrav, der med fordel kan afskaffes, så kan du ”anmelde” reglen til Sundheds- og Ældreministeriet og måske få den fjernet eller forbedret.
Grib muligheden og lad regeringen hører fra os ergoterapeuter med gode konstruktive veje til mere faglighed og mindre bureaukrati til gavn for borgere, kvaliteten og arbejdsglæden, siger Tina Nør Langager, formand for Etf i forbindelse med regeringens kampagne "Meld en regel".

Ministeriet deltager fra 1. oktober 2017 - 1. februar 2018 i kampagnen ”Meld en regel”, hvor ansatte i sundhedsvæsenet og i ældreplejen sammen med borgere, virksomheder og organisationer, kan sende forslag ind om regler og dokumentationskrav, som kan afskaffes eller forbedres. Formålet er at fjerne unødvendigt bureaukrati, så der bliver frigjort tid til kerneopgaverne.

I Ergoterapeutforeningen hilser man initiativet og kampagnen velkommen.

- Jeg glæder mig over, at Ældreministeren har inviteret os ergoterapeuter til partnerskab omkring kampagnen "Meld en regl". Det vidner om, at ministeren deler vores værdier om, at  samfundet skal understøtte et ældreliv med en indholdsrig og aktiv hverdag og også ser rehabilitering, som en helt naturlig del ældreplejen, siger Tina Nør Langager, formand i Etf og opfordrer medlemmerne til at benytte muligheden.

- Brug din faglighed og sunde fornuft og meld de regler ind, som virker som benspænd i patientflow, patientsikkerhed og kvalitet i dit daglige arbejde. Grib muligheden og lad regeringen hører fra os ergoterapeuter med gode konstruktive veje til mere faglighed og mindre bureaukrati til gavn for borgere, kvaliteten og arbejdsglæden.

Har du et konkret eksempel på en regel eller et dokumentationskrav på enten sundhedsområdet eller ældreområdet, som kan fjermes eller forbedres? Så kan du sende den ind til ministeriet lige her