Hjem > Aktuelt > Nyheder > Medlemmerne: Gode muligheder for at indtage nyt land

Medlemmerne: Gode muligheder for at indtage nyt land

27. juni 2014
Mere end 2.000 ergoterapeuter har i løbet af april og maj måned svaret på medlemsundersøgelsen, som er en del af Ergoterapeutforeningens analyse af jobmulighederne i kommuner og regioner.
Diagrammet viser andelen af ergoterapeuter, der ser et stort potentiale inden for fagområderne.

Medlemmerne peger på jobpotentiale inden for helt nye områder som arbejdsrehabilitering og inklusion i folkeskolen. Men markedsanalysen er langt fra færdig, og medlemmerne af Ergoterapeutforeningen har flere muligheder for at komme med input.

De største eksperter i ergoterapeuters jobmuligheder er dem selv. Sådan lyder kongstanken bag den analyse af det offentlige jobmarked, som Ergoterapeutforeningen lige nu er i gang med. Derfor har kommunikationsvirksomheden Operate fundet en række analytiske værktøjer frem til at trække viden, erfaring og holdninger ud af foreningens medlemmer. Et af grebene er medlemsundersøgelsen, som mere end 2.000 ergoterapeuter har svaret på.

- Et af de vigtigste mål med medlemsundersøgelsen var at få en samlet vurdering af, hvor der er størst potentiale for nye arbejdspladser til ergoterapeuter. Vi har konstrueret undersøgelsen, så den både giver et billede af, hvor ergoterapeuter allerede nu spiller en vigtig rolle – og hvor de i fremtiden kan komme til at spille en større rolle, fortæller Tor Juul fra Operate.

Stort potentiale inden for nye områder

Derfor peger undersøgelsen både på nogle traditionelle ergoterapeutiske fagområder, hvor der er plads til endnu flere ergoterapeuter, og på helt nye områder, hvor der vurderes at være et stort potentiale. Især de to fagområder arbejdsrehabilitering og inklusion i folkeskolen har et stort potentiale ifølge medlemsundersøgelsen.

- I sådan en undersøgelse er der en naturlig tendens til, at deltagerne vælger svarmuligheder, som de kender godt, eksempelvis at man vælger det fagområde, man selv arbejder med. Den tendens kan vi også se her. Derfor er det meget interessant, at så mange ergoterapeuter kan se potentialet inden for arbejdsrehabilitering og inklusion i folkeskolen, på trods af at de ikke selv arbejder der – og det ikke er ergoterapeutisk hjemmebaner, siger Tor Juul.

Medlemsundersøgelsen indikerer også, at der stadig er potentiale for flere ergoterapeuter inden for mere klassiske områder som ældrerehabilitering samt sundhedsfremme og forebyggelse. Det resultat ligger i klar forlængelse af den landsdækkende tendens til, at kommunerne lige nu tager et større og større ansvar i forhold til rehabilitering og forebyggelse.

Én ud af flere metoder

Medlemsundersøgelsen siger dog ikke noget om, hvor potentialet mere konkret ligger inden for de prioriterede områder. Det er ikke en kortlægning af hvilke arbejdsopgaver og jobfunktioner, der helt konkret er flere ergoterapeutjobs i. Det skal markedsanalysens andre metoder give input til inden for hvert af de udvalgte fagområder.

- Hvis vi skal tage ledelse som eksempel. Så viser medlemsundersøgelsen, at der kun er et begrænset potentiale for flere ergoterapeuter i offentlige lederstillinger. Men den fortæller os ikke, hvorfor potentialet er begrænset. Skyldes det, at ergoterapeuterne mangler kompetencerne, lysten eller at de ikke får mulighederne? Den slags skal markedsanalysens dybdeinterviews, online debat og workshops give os svar på, siger Tor Juul.

Din viden kan stadig komme med

Indtil nu har markedsanalysen bestået af medlemsundersøgelsen, dybdeinterviews med både ergoterapeuter og ikke-ergoterapeuter og workshops inden for udvalgte fagområder. Men den vil fortsætte henover sommeren. I juni måned vil ergoterapeuter få mulighed for at deltage i online debatspor på etf.dk samt i anden omgang af de faglige workshops. Begge dele vil ske inden for de udvalgte fagområder:

  • Ældrerehabilitering
  • Arbejdsrehabilitering
  • Inklusion i folkeskolen
  • Rehabilitering inden for psykiatrien
  • Neurorehabilitering med særligt fokus på dysfagi
  • Akutmodtagelse

Deltag i debatterne og læs mere om markedsanalysen