Hjem > Aktuelt > Nyheder > Mange gode takter i ny politisk aftale om Det gode ældreliv

Mange gode takter i ny politisk aftale om Det gode ældreliv

11. januar 2021
Kort før jul indgik Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Nye Borgerlige og Frie Grønne en aftale om at afsætte restmidlerne på i alt 56,1 mio. kr. om Det gode ældreliv i perioden 2020-2022 til en række initiativer.
Foto: Colourbox

Temaerne i aftalen er tæt koblet til anbefalingerne om fællesskaber, trivsel og mental sundhed samt forebyggelse, sundhedsfremme og sund aldring, som indgår i det faglige oplæg om Det gode ældreliv fra december 2019.

Tina Nør Langager siger:

- Jeg ser, at aftalen har stort fokus på at forbedre praksisgrundlaget for en række områder, herunder rehabiliteringsforløb efter SEL 83A i kommunerne og bekæmpelse af ensomhed på ældreområdet ved hjælp af meningsfulde aktiviteter. Ergoterapeuter er  helt centrale medspillere på de initiativer, og vi glæder os i  Ergoterapeutforeningen til at følge udmøntning af aftalerne. Det er også spændende, at Transport- og Boligministeriet får til opgave at undersøge og analysere hvordan plejehjem kan indrettes med fysiske rammer, der forebygger smitte, men som samtidig understøtter, at beboerne kan få besøg af deres pårørende. Det gode ældreliv handler i høj grad om relationer. 

  • Find hele aftalen her 

Baggrund

Midlerne er fra satspuljen på ældreområdet 2019-2022. 

Ergoterapifagligt Selskab for Geriatri og Gerontologi havde udpegning i referencegruppen for udarbejdelse af et fagligt oplæg til ny national handlingsplan for "Det gode ældreliv". 
 
  • Du kan finde det faglige oplæg om "Det gode ældreliv med trivsel og sundhed" her