Hjem > Aktuelt > Nyheder > Lovforslag om frit valg på genoptræning er i høring

Lovforslag om frit valg på genoptræning er i høring

5. februar 2018
Ergoterapeutforeningen har afgivet høringssvar på Sundheds- og Ældreministeriets lovforslag om frit valg på genoptræning i høring. Ifølge forslaget skal patienter, der udskrives fra sygehus med en genoptræningsplan, kunne vælge at modtage genoptræning hos en privat leverandør, hvis kommunen ikke inden for syv dage efter udskrivning kan tilbyde opstart af genoptræning.

I høringssvaret står bl.a. at Ergoterapeutforeningen grundlæggende finder det positivt, at alle, der udskrives med en genoptræningsplan, sikres ret til genoptræning inden for syv dage efter udskrivelse, med mindre der er sundhedsfaglige grunde til senere opstart. Men Ergoterapeutforeningen påpeger samtidig, at forslaget rejser en række udfordringer, som det er nødvendigt at løse. For hvis genoptræning skal være succesfuldt og effektivt kræver det kvalitet, og Ergoterapeutforeningen frygter, at den tilstrækkelige kvalitet i indsatsen ikke kan sikres inden for forslagets rammer. Foreningens bekymringer relaterer sig til tre ting:

  • om private udbydere vil kunne levere den nødvendige faglige kvalitet
  • om den nødvendige tværfaglige indsats og koordinering kan sikres, når genoptræning skal leveres via private leverandører
  • om relevante tilbud vil blive tilgængelige alle steder i landet

- Hvis en ændring af rammerne for genoptræningsindsatsen i kommunerne skal give mening, skal det være fordi ændringen fører til en bedre løsning for borgerne. Ergoterapi er en væsentlig del af den kommunale genoptræningsindsats, fordi den er med til at sikre, at patienten kan vende tilbage til hverdagslivet på en god måde. Så når det foreslås, at KL skal indgå i aftaler med de private leverandører, skal det fremgå tydeligt, hvordan leverandørerne vil sikre den ergoterapeutiske genoptræning, som også indbefatter problematiken om at ergoterapi ikke er omfattet af Aftalen om Sygesikring, siger formand for Ergoterapeutforeningen, Tina Nør Langager.

Nyheder