Hjem > Aktuelt > Nyheder > Lockout, feriedagpenge og skatteopgørelse

Lockout, feriedagpenge og skatteopgørelse

24. marts 2014
Er du underviser på en af SOSU-skolerne og blev ramt af lockouten sidste år, så har du måske spekuleret på, om kørsel til møder i forbindelse med lockouten sidste år tæller med i befordringsfradraget, om der blev optjent feriedage og dermed feriepenge? Find svar her.

Da vi har fået spørgsmål fra TR som udløber af lockouten sidste år og på grund af dette års skatteopgørelse, har vi skrevet svarene i denne nyhed, som er relevant for alle medlemmer på SOSU-skolerne.

Kan kørsel til møder i forbindelse med lockouten tælle med i befordringsfradraget, hvis der ikke er udbetalt kørepenge fra Etf?

Desværre nej. Det skyldes, at konfliktstøtten skattemæssigt er udbetalt som ”understøttelse” – som ikke kan sidestilles med almindelig aflønning. Det betyder, at der ikke kan gives befordringsfradrag for kørselsudgifter. Af samme grund er der heller ikke blevet trukket 8 % arbejdsmarkedsbidrag fra konfliktstøtten.

Optjenes der feriedage og dermed feriepenge under lockout?

Man optjener feriedage, men uden løn fra arbejdsgiver. Det betyder, at den enkelte vil få et løntræk i ferieåret 2014-2015 svarende til de feriedage/feriefridage, man har optjent under lockouten. Konfliktunderstøttelse, som Etf udbetalte sidste år, indeholdt også 12,5 % i feriepenge og 6. ferieuge blev afregnet med 2,5 %. Det var feriepenge, som den enkelte kunne ”gemme” til ferieåret 2014-2015, så der er penge til at udligne det løntræk, der kommer i det nye ferieår.

Det særlige ferietillæg, som arbejdsgiver udbetaler med udgangen af april/maj måned, vil formentlig blive reduceret, idet man ikke har optjent ret til ferietillæg i de dage, man har været lockoutet.

Har du andre spørgsmål om feriepenge eller befordringsfradrag, bedes du kontakte June Larsen i Etf’s regnskabsafdeling
jl@etf.dk 
53 36 49 13