Hjem > Aktuelt > Nyheder > Ledige og efterlønnere får lov til mere frivilligt arbejde

Ledige og efterlønnere får lov til mere frivilligt arbejde

28. august 2017
Dagpengemodtagere og efterlønnere får frem over mulighed for at bruge flere timer på frivilligt arbejde.

Det er resultatet af en bred politisk aftale om at lempe reglerne for ulønnet arbejde, samtidig med at man får dagpenge eller efterløn. Aftalen er indgået mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre.

Hvis man modtager dagpenge eller er på efterløn, må man – sådan som reglerne hidtil har været - kun lave frivilligt arbejdei fire timer om ugen. Hvis man arbejder flere timer, bliver man trukket i sin ydelse.

- Frivilligt arbejde kan været et godt og vigtigt skridt for ledige frem mod et ordinært arbejde, og ikke mindst er frivilligt arbejde jo også et meningsfuldt arbejde, hvor man gør en forskel for andre. I Etf er vi dog meget tilfredse med, at man i aftalen tager højde for, at frivilligt arbejde aldrig må gøre det ud for ordinære jobs, siger Tina Nør Langager, formand for Etf.

Hovedelementerne i aftalen

Hvis man modtager dagpenge, må man snart arbejde frivilligt i op til 10 timer om ugen. Hvis man er på efterløn, må man snart arbejde frivilligt i op til 15 timer om ugen. Modtagere af flexydelse må snart arbejde så meget frivilligt, som de har lyst til.

  • Dagpengemodtagere kan udføre frivilligt, ulønnet arbejde i en frivillig organisation 10 timer om ugen uden fradrag i ydelsen, mens efterlønsmodtagere kan udføre frivilligt arbejdet 15 timer om ugen uden fradrag i ydelsen. Timekravet er efter gældende regler 4 timer.
  • Modtagere af fleksydelse, som er en efterlønslignende ordning for personer i fleksjobordningen, kan udføre frivilligt, ulønnet arbejde uden begrænsning. Det samme gælder for modtagere af ledighedsydelse (ydelse til ledige i fleksjobordningen). Efter gældende regler er timekravet 4 timer for begge grupper.
  • Ny definition af frivillig organisation, forening eller lignende, så den flugter med definitionen på det sociale område. Med den nye definition fjernes blandt andet kravet om, at overskuddet skal gå til almennyttige formål. Det har tidligere bevirket, at fx idrætsforeninger ikke altid har været omfattet af definitionen.
  • Forskellen mellem ”aktiviteter” og ”frivilligt, ulønnet arbejde” fastholdes, så frivillige aktiviteter fortsat kan udføres uden fradrag i ydelsen. Det betyder, at fradragsreglerne fortsat kun gælder, hvis arbejdsopgaverne har karakter af arbejde, der kan udbydes som lønarbejde.
  • For frivilligt, ulønnet arbejde skal der fortsat sondres mellem, om opgaverne betegnes som primær drift og vedligeholdelse eller som øvrige opgaver. Det skal dog være muligt at udføre mindre opgaver med karakter af primær drift og vedligeholdelse uden fradrag i ydelsen. Det skal ske i de tilfælde, hvor der er tale om mindre frivillige foreninger, hvor det ikke er sædvanligt at ansætte lønnet arbejdskraft til den form for arbejde i foreningen, og hvor arbejdet ikke tidligere har været udført af lønnet arbejdskraft.
  • De nye regler evalueres efter to år.

Regeringen vil fremsætte et lovforslag, så de nye regler kan træde i kraft den 1. januar 2018.

Læs mere på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside