Hjem > Aktuelt > Nyheder > Ledig plads i Gigtforeningens forskningsråd

Ledig plads i Gigtforeningens forskningsråd

3. januar 2020
Gigtforeningens forskningsråd søger et medlem med brede kompetencer inden for forskning i gigtsygdomme, herunder smerte, fysisk aktivitet og rehabilitering. Pladsen er ledig fra maj 2020.
Foto: Colourbox

Forskningsrådet, der består af indtil 9 medlemmer med en alsidig faglig baggrund inden for foreningens virkeområde, har til opgave at uddele den tildelte rammebevilling til forskning, ligesom rådet efter anmodning eller på eget initiativ kan udtale sig om sundhedsfaglige spørgsmål til Gigtforeningens bestyrelse.

Forskningsrådets medlemmer udpeges af bestyrelsen efter indstilling fra forskningsrådet. Funktionstiden er 4 år med mulighed for genudpegning for yderligere én periode på 4 år. Der afholdes normalt 4 møder pr. år. Arbejdet er ulønnet.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Gigtforeningens forskningsadministration på 39 77 80 38 / 39 77 80 67 eller forskning@gigtforeningen.dk

Motiverede ansøgninger med CV inkl. publikationsliste indsendes til Gigtforeningen senest fredag den 14. februar 2020 til forskning@gigtforeningen.dk