Hjem > Aktuelt > Nyheder > Ledertalent skal fremmes

Ledertalent skal fremmes

30. juni 2015
Har du lederambitioner? Eller har du en kollega som har? Etf har flere tilbud til dig, der overvejer ledelse

Førlederforløbet - Er ledelse mig? er et kort afklaringsforløb for dig, der overvejer, om du skal være leder. Du får mulighed for at få større selvindsigt i eget ledertalent, i faget ledelse og det at skulle lede andre mennesker.

Dorte Lund, Instituttet for Blinde og Svagsynede deltog i Etf´s førlederforløbet i 2014 og er nu teamleder.  
Jeg fik et mere nuanceret billede af mine personlige ressourcer og mulige udfordringer i relation til lederrollen. Særligt den forudgående adfærdsanalyse og feedback var givtig for mig. Det fungerede som et rigtig godt afsæt for den efterfølgende refleksion sammen med de øvrige lederaspiranter ved workshoppen".

"Det var min afdelingsleder, som opfordrede mig til at deltage på kurset. Dialog, sparring og opbakning fra hende har haft afgørende betydning for min motivation for at gå ledervejen.”

Din fremtidige karriere er noget, du og din leder skal tage alvorligt. En åben dialog om dine lederambitioner gør, at din leder kan understøtte dig bedst muligt.  Dortes daværende leder Trine Tangsgaard støttede Dorte i hendes ambitioner:
"Jeg synes, at det er en helt central del af ledelse , at se potentialet i medarbejderne og skubbe på. Det handler i høj grad om at skabe rammerne for udvikling, men også om at indtage rollen som coachende leder og derigennem motivere til udvikling af kompetencer. Et vigtigt pejlemærke for mig er også, at udviklingen af kompetencer hos medarbejderne skal relatere sig til de behov, som der er i organisationen".

"Da jeg så førlederforløbet slog jeg til og sendte linket til Dorte med en opfordring om at tilmelde sig. Jeg så muligheden for, at Dorte kunne blive afklaret omkring, om hun ønskede at sætte sit ledertalent i spil, men også at hun kunne arbejde med at sætte sin store faglighed ind i en mere ledelsesmæssig og organisatorisk kontekst – noget af det som jeg selv har fået med mig fra min lederuddannelse. Dorte sidder nu som temleder i afdelingen og er i gang med en diplom i ledelse, og jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at den dialog vi har haft og stadig har om ledelsesopgaverne er medvirkende til, at det fungerer så godt, som det gør".

Etf arbejder for at flere ergoterapeuter bliver ledere
Førlederforløbet kan give en øget afklaring. Forløbet består af tre dele. Den første del er konkret karriererådgivning, hvor du tilbydes en adfærdsanalyse kaldet Thomas International PPA, der afdækker din karriere- og adfærdsprofil. Anden og tredje del er dialogbaserede workshops, hvor vi sætter fokus på overgangen fra medarbejder til leder, mulighed for netværksdannelse, ledelsesretten, de aktuelle krav og muligheder i lederens position og perspektiv samt lederen som rollemodel. På den første workshop kan du høre en nyere og mere erfaren leder fortælle om deres vej til ledelse og hvad de motiveres af i ledelse ?