Hjem > Aktuelt > Nyheder > #KV17: Jeg har en stor trang til at være med der, hvor det sker

#KV17: Jeg har en stor trang til at være med der, hvor det sker

16. november 2017
Der er ikke mange, men enkelte ergoterapeuter er at finde på stemmesedlerne til kommunalvalget den 21. november 2017. Vi har kendskab til seks ergoterapeuter, der stiller op, og vi har spurgt dem, hvorfor, hvad deres mærkesager er, om de bruger deres faglige baggrund i det politiske arbejde – og om de har nogle gode råd til, hvordan ergoterapeuter kan påvirke politikerne i deres lokalområde.
Tini Wehlast er ergoterapeut og kandidat til #KV17.

Opdateret 29. november 2017: Marianne Hundebøll kom ind Odder Kommunes byråd.

 

Her kan du læse, hvad Tini Wehlast svarer.

  • Navn: Tini Wehlast
  • Alder: 28 år
  • Arbejde: Rehabiliteringsterapeut i Ringsted Kommune.
  • Parti: Socialdemokraterne
  • Sted: Ringsted Kommune
  • Antal år i kommunalpolitik: Stiller op til kommunalvalget for første gang.

Hvorfor stiller du op?

Jeg stiller op, fordi jeg ikke kan lade være. Det er en dyb følelse, jeg har indeni, som kalder stærkt på mig. Jeg har en stor trang til at være med der, hvor det sker, og hvor ens ord ikke kun bliver opfattet som brok, men hvor man kan være med til at skabe resultater.

Mine forældre har været politisk aktive i deres nærmiljø, og jeg er altid blevet støttet til at hvile i mig selv, lytte til mine medmennesker, men stadig stå fast på mine holdninger.

Jeg vil gerne være med til at finde løsninger på de udforinger, som borgerne har i hverdagen.

Jeg har i de seneste to år siddet i kommunens HMU som arbejdsmiljørepræsentant og har fået indblik i, hvordan kommunen er organiseret. Det har været med til yderligere at tænde min interesse for aktivt at gå ind i kommunalpolitik. Byrådet har stor betydning for borgernes og medarbejdernes trivsel, fordi byrådet er med til at sætte de rammer, som påvirker det enkelte menneskes hverdag.

Hvad er dine mærkesager?

Ret til tryghed. Det skal være trygt at være borger og pårørende i Ringsted Kommune.

Vi skal have tydelighed i, hvad Kommunen har af ansvar og forpligtelser, og vi skal have øget tilliden til, at vores kommune og dens medarbejderne gør deres bedste.

Der skal være tilgængelighed i omgivelserne, når der bygges og renoveres, for de ældre, handicappede og borgere med psykiske udforinger.

Der skal være øget fokus på arbejdsmiljøet for kommunens medarbejdere. Mange offentligt ansatte bliver i disse år udsat for et stort pres, særligt psykisk. Deres trivsel har stor betydning for, hvordan den enkelte borger opfatter det offentlige.

Der skal være tydelighed og ærlighed i budgetprocessen – vi kan ikke få det hele til den halve pris. Borgerne har ret til at kende konsekvenserne af de valg, der bliver taget.

Bruger du din faglige baggrund i det politiske arbejde?

Min faglige baggrund er en stor del af min tankegang, så den indgår meget i mit politiske arbejde. Jeg er lyttende over for de udfordringer, borgerne møder i hverdagen. Jeg har fokus på, at en udfordring i hverdagen sagtens kan opstå på grund af et problem et andet sted. Det gør mig nysgerrig, og jeg forsøger at være analytisk og finde løsninger, som har mennesket i centrum.

Derudover har jeg en naturlig tilgang til, at når et mål skal nås, skal der udarbejdes en handleplan, som der skal følges op på - og for at nå i mål er vi nødt til at bruge hinandens ressourcer. Det er sammen, at vi skaber resultater.

Jeg synes desværre, at mange politikere er med til at afsætte penge til formål, som der ikke følges op på, og hvor planen for at nå målet ikke er klar. Det kan vi gøre meget bedre.

Har du nogle gode råd til, hvordan ergoterapeuter kan påvirke lokalpolitikere?

Frem i skoene. Vi skal dele ud af vores faglige viden om, hvordan samfundet påvirker mennesket. Tal direkte til politikerne og fortæl historier, der danner billeder. Vis dem hvad du taler om. En ergoterapeut har evne til at se det større perspektiv, men kan samtidig gå ned i de helt små detaljer og være med til at finde de brikker i puslespillet, som vender forkert. Nogle gange skal politikere have mulighed for selv at reflektere sig frem til en løsning, men andre gange skal de guides til det - enten verbalt eller visuelt. Gør det spændende og levende.

Ved dette års budgetproces lavede jeg f.eks. en dysfagi-øvelse med byrådet, hvor både byrådsmedlemmerne og de tilstedeværende ledere skulle spise kiks i forskellige siddestillinger. Det gav en god snak med både grin og alvorlige refleksioner. For hvad betyder lige dysfagi? Hvis man som politiker ikke hører det i sin hverdag, kan det være svært at forstå - og så ses konsekvenserne af fravalget i prioriteringen. Jeg har fået flere positive bemærkninger, når jeg efterfølgende mødte dem, og de søgte midler blev givet i budgettet.

Der er brug for os, også i lokalpolitik, fordi vi med vores faglighed kan byde ind på mange områder, såvel på børne- og skoleområdet, sundheds-, ældre- og psykiatriområdet, byplanlægning, arbejdsmiljø og meget mere.

Det er ikke forudbestemt, hvilket udvalg jeg skal sidde i, når – eller hvis - jeg bliver valgt ind i byrådet. Men jeg føler mig tryg ved, at jeg altid vil se på, hvordan hvert område vil påvirke mennesket/borgeren, og jeg sætter altid velfærd først.

Marianne Hundebøll er en af de andre ergoterapeuter, der stiller op til KV17, og i det seneste nummer af Ergoterapeuten, blev hun interviewet af ergoterapeut Kristina Frank Kristiansen.