Hjem > Aktuelt > Nyheder > #KV17: Jeg føler en stor tilfredshed i at kunne gøre en forskel i mit lokalsamfund

#KV17: Jeg føler en stor tilfredshed i at kunne gøre en forskel i mit lokalsamfund

13. november 2017
Der er ikke mange, men enkelte ergoterapeuter er at finde på stemmesedlerne til kommunalvalget den 21. november 2017. Vi har kendskab til seks ergoterapeuter, der stiller op, og vi har spurgt dem, hvorfor, hvad deres mærkesager er, om de bruger deres faglige baggrund i det politiske arbejde – og om de har nogle gode råd til, hvordan ergoterapeuter kan påvirke politikerne i deres lokalområde.
Carina Kristensen er ergoterapeut og kandidat til #KV17.

Opdateret 29. november 2017: Carina Kristensen Berth sidder nu i byrådet i Vallensbæk.

Her kan du læse, hvad Carina Kristensen Berth svarer.

  • Navn: Carina Kristensen Berth
  • Alder: 36 år.
  • Arbejde: Har arbejdet som visitator i Greve Kommune i de seneste ni år
  • Parti: Dansk Folkeparti
  • Sted: Vallensbæk Kommune
  • Antal år i kommunalpolitik: 4 år. Medlem af kommunalbestyrelsen samt Social- & Sundhedsudvalget i Vallensbæk Kommune siden kommunalvalget i 2013

Hvorfor stiller du op?
 

Næsten hver dag oplever jeg, at folk beklager sig over, hvordan samfundet er skruet sammen. Jeg hører ikke til den slags mennesker, der gider bruge min energi på at beklage mig. Jeg vil hellere arbejde på konstruktivt at forandre de ting, jeg ikke synes fungerer. Det gør jeg bedst ved at være dér, hvor beslutningerne træffes - og det er altså ikke hjemme på sofaen. Jeg føler en stor tilfredshed i at kunne gøre en forskel i mit lokalsamfund, og det er en kæmpe motivationsfaktor at kunne forandre og forbedre hverdagen hos vores ældre borgere i kommunen.

Hvad er dine mærkesager?
 

Mit hjerte brænder for de ældre og handicappede. I Vallensbæk Kommune er det ikke en mulighed, at ægtefæller kan blive boede sammen, hvis den ene går hen og bliver så plejekrævende, at vedkommende har behov for at komme i en plejebolig. Vi mangler i høj grad, at der bliver bygget ægteskabsboliger på vores plejehjem, så ægtefæller kan fortsætte deres samliv, selvom helbredet svigter. Vi kan ikke være bekendt at sende vores plejekrævende borgere ud af kommunen, hvis de ønsker at blive boende sammen. 

Jeg ønsker også at sætte fokus på aktivitet for vores ældre borgere. I dag kan selvvalgte aktiviteter under klippekortsordningen f.eks. kun kunne bruges inden for normal arbejdstid. Det vil sige, at hvis en borger ønsker at bruge sine klip om aftenen på ledsagelse til at komme i teatret, biografen eller til at besøge en veninde, så kan dette ikke lade sig gøre. Det hænger simpelthen ikke sammen. Klippekortene er givet for at forbedre de ældres livskvalitet, og det kan man, efter min mening, ikke diktere skal ske mellem kl. 8 og 16.

I budgettet for 2018 har vi i Dansk Folkeparti fået indført, at der på et af vores plejecentre skal opføres et sanserum. Jeg vil gerne bruge de kommende år på, at dette sanserum udbedres, og at der også tænkes musikterapi ind, da det har en god indvirkning på specielt borgere med demens. 

En vigtig mærkesag for mig er også, at kommunens fortove og stier gøres væsentlig mere handicapvenlige, så borgere med nedsat gangfunktion kan færdes uden at risikere at vælte med deres rollator, kørestol eller el-køretøj. Som almindelig gående opdager man ikke, hvor mange niveauforskelle der egentlig er i bybilledet, og hvor mange steder der ikke er asfalteret, så man kan køre op og ned af høje kantsten. Det skal der simpelthen gøres noget ved. 

Bruger du din faglige baggrund i det politiske arbejde?
 

Ja, jeg bruger absolut min faglighed i mit politiske arbejde. Jeg er aktivitetsorienteret og prøver så vidt muligt altid at se, hvilke konsekvenser vores beslutninger kan have for borgernes hverdagsliv. Min faglige baggrund fra mit job som visitator bruger jeg også i høj grad, da jeg udmærket er klar over den hverdag og det pres, man sidder med både som myndighed og udfører. Tingene skal hænge sammen for borgerne, men så sandelig også for de mennesker, der arbejder med borgerne.   

Har du nogle gode råd til, hvordan ergoterapeuter kan påvirke lokalpolitikere?
 

Det er vigtigt, at ergoterapeuter generelt gør lokalpolitikerne opmærksom på, hvilke faglige udfordringer de står med. Desværre oplever jeg stadig, at mange politikere ikke aner en dyt om, hvad en ergoterapeut laver, selvom det trods alt bliver bedre år for år. Det er derfor vigtigt, at ergoterapeuter benytter enhver chance til at oplyse politikerne om, hvilken faglighed, de som ergoterapeuter kan præge borgerne med. Jeg vil også på det kraftigste opfordre flere ergoterapeuter til at stille op til kommunal-, regions- og folketingsvalg. Det er nok den bedste måde, at vi sammen kan få ergoterapi på dagsordenen.

Relaterede nyheder