Hjem > Aktuelt > Nyheder > Konference: Tidlig opsporing af kronisk sygdom i socialpsykiatrien

Konference: Tidlig opsporing af kronisk sygdom i socialpsykiatrien

1. juni 2018
Projektet ”Fremfærd Særlige Behov” har sammen med KL og Ergoterapeutforeningen gennemført et pilotprojekt, hvor et værktøj til tidlig opsporing af kronisk sygdom blev udviklet og afprøvet. Den 22. august afholdes en afslutningskonference, hvor der blandt andet sætter fokus at styrke sundhed på botilbud i socialpsykiatrien. Konferencen er gratis at deltage i.

Mange af de kroniske og livsstilsbetingede sygdomme kan forebygges, men det forudsætter blandt andet, at der etableres sunde rammer i de miljøer borgerne færdes i.

Det forudsætter også, at frontpersonalet har de nødvendige forebyggende og sundhedsfremmende kompetencer, herunder viden og kompetencer til at sikre systematisk tidlig opsporing af kroniske sygdomme hos borgere med psykiske lidelser.

Kommunerne har igennem de seneste år styrket fokus på forebyggelse og sundhedsfremme også i socialpsykiatrien blandt andet igennem implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Men der mangler fortsat et fokus på systematisk opsporing af tidlige tegn på udvikling af kroniske sygdomme hos borgere med psykiske lidelser. Nogle socialpsykiatriske botilbud er i de senere år begyndt at arbejde målrettet og succesfuldt med at etablere årlige sundhedstjek. Det gælder fx det socialpsykiatriske bosted, Tangkær i Region Midt. Men der er behov for at sikre, at tidlig opsporing af begyndende sygdomstegn integreres som en del af frontpersonalets kernekompetencer.

Projektets formål

Projektets hovedformål var at udvikle og afprøve et værktøj til systematisk tidlig opsporing af kroniske sygdomme hos borgere med psykiske lidelser og derigennem mindske den sociale ulighed i sundhed og understøtte ’sundhed og trivsel’ for mennesker med psykiske lidelser, som er tilknyttet kommunale tilbud.

Projektets omfang har været begrænset til pilotudvikling og -testning og omfatter ikke validering af værktøjet.

Projektet er gennemført i Vejle og Randers kommune.

En øget indsats i forebyggelse af udvikling af kroniske sygdomme vil understøtte andre igangværende initiativer, som fx den nye lov om socialtilsyn, der implementeres i 2018.06.01

Den 22. august afholdes en afslutningskonference i København, hvor problemstillingen perspektiveres. 

Konferencedeltagelse er gratis. Læs mere og tilmeld dig her