Hjem > Aktuelt > Nyheder > Konference: Sæt turbo på samarbejdet om et godt psykisk arbejdsmiljø

Konference: Sæt turbo på samarbejdet om et godt psykisk arbejdsmiljø

27. januar 2016
KL og Forhandlingsfællesskabet skyder den fælles indsats Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne (SPARK) i gang med en stor, spændende konference mandag den 11. april 2016, i DGI Huset Vejle.
Konference om psykisk arbejdsmiljø

På konferencen kan du møde SPARK-konsulenterne og blive klogere på de 4 temaer, som SPARK kan bistå med; ”forandringer og omstillinger”, ”samarbejdet”, ”vold og trusler” & ”arbejdets indhold, omfang og udførsel”.

Målgruppen er ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter (TRIO), Lokal-MED, samt øvrige MED-udvalgsniveauer og kommunernes HR-/arbejdsmiljøafdelinger.

Du kan læse mere her eller på sparkweb.dk og tilmeld dig konferencen allerede nu. Sidste frist for tilmelding er den 7. marts 2016.

Baggrunden for SPARK

KL og Forhandlingsfællesskabet blev ved overenskomstforhandlingerne i 2015 enige om en fælles indsats for at understøtte de kommunale arbejdspladsers arbejde for et godt psykisk arbejdsmiljø. Målet med SPARK er derfor at bidrage til øget trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø.  

Det skal ske gennem et vedvarende fokus på kerneopgaven og med hjælp fra SPARK-konsulenter, der skal støtte arbejdet med at identificere, håndtere og forebygge de psykiske arbejdsmiljøproblematikker, der findes eller opstår i og omkring løsning af kerneopgaven.