Hjem > Aktuelt > Nyheder > Konference: Handicappede og aldring

Konference: Handicappede og aldring

23. marts 2014
Onsdag den 21. maj afholder Rehabiliteringsforum Danmark konferencen 'Handicappede og aldring - Når fokus er forebyggelse og rehabilitering'. Konferencen finder sted i DGI-byen i København.
Foto: Colourbox

Konferencens fokus

Mennesker med medfødte eller tidligt erhvervede handicap lever i dag længere end tidligere. Ny viden, forbedrede behandlingsmuligheder og levevilkår har gjort, at mange nu opnår en høj alder. I et livsforløbs-perspektiv interagerer udviklingen i handicappet med aldringsprocesserne og giver særlige udfordringer både for den enkelte og for hjælpeapparatet.

Fremadrettet vil der ske en kraftig vækst i antallet af ældre - både mennesker med medfødte eller tidligt erhvervede handicap og ældre som får et handicap sent i livet. Det giver både den enkelte, omgivelserne, hjælpeapparatet og samfundet store udfordringer og opgaver, som skal håndteres. Vi ved, at der også fremover vil være stramme budgetter, og at der vil blive mangel på personale. Så forebyggelse af yderligere handicap, rehabilitering og genoptræning efter sygdom bliver centrale strategier for, at den enkelte kan fungere bedre og længere. Målet er at opretholde selvstændighed, uafhængighed og indflydelse på eget liv længst muligt trods handicap og sygdom. En aktiv og vital aldring bør gælde for alle – dette uanset handicap.

På konferencen præsenteres bedste aktuel viden om hvordan forebyggelse, rehabilitering og tilrettelæggelse kan medvirke til en mest mulig aktiv aldring.

Handicap og aldring er et felt, hvor der mangler viden i velfærdsprofessionerne men også i handicaporganisationerne og blandt mennesker med handicap og deres pårørende er der behov for at få tilført ny viden.

Workshops
Et oplæg og drøftelser med udgangspunkt i forskning, praksis eller anden aktuel viden. Handicap og aldring bringes i spil og danner grundlag for dialog i workshoppen.

1. At blive ældre med Cerebral Parese. Hvad siger forskningen om en ordentlig alderdom med en CP-diagnose
v/udviklingsdirektør Peder Esben Bilde, Helene Elsas Center

2. Et langt liv med en sjælden diagnose
v/sociolog, seniorforsker Lisbet Grut, SINTEF Helse, Oslo

3. Ældre udviklingshæmmede – en kommunal kortlægning
v/ faglig konsulent Anne Skov, Socialstyrelsen

4. Aktuel bedste viden om autisme og aldring
v/specialkonsulent Charlotte H. Kaufmanas, Socialstyrelsen

5. Kommunikation, teknologi, handicap, ældre og  rehabilitering
v/ leder Kirsten Rud Bentholm, Teknologi i Praksis

6. Aldring hos personer med svære medfødte funktionsnedsættelser 
v/ psykolog, ph.d. Jesper H. Dammeyer, Københavns Universitet

Læs mere på Rehabiliteringsforum Danmarks hjemmeside

Tilmeld dig på Rehabiliteringsforum Danmarks hjemmeside

Download program