Hjem > Aktuelt > Nyheder > Kompetenceprofil for ergoterapeuter indenfor det medicinske akutområde

Kompetenceprofil for ergoterapeuter indenfor det medicinske akutområde

4. maj 2020
Ergoterapeutforeningen udgiver nu kompetenceprofil indenfor det medicinske akutområde. Kompetenceprofilen skal blandt andet understøtte målrettet kompetenceudvikling af ergoterapeuter, der arbejder indenfor akutområdet.
Foto: Colourbox

Sygehusindlæggelser bliver kortere og kortere, men udgør en væsentlig del af et længere sygdomsforløb for patienten både før og efter indlæggelsen.

- Det stiller store krav til hurtig udredning, behandling og koordinering samt en bevidsthed om patientens hverdagssituation før, under og efter indlæggelsen, siger Etf´s formand Tina Nør Langager og fortsætter:

- Jeg håber derfor, at kompetenceprofilen kan være med til at øge opmærksomheden på, at ergoterapeuter har relevante kompetencer at bidrage med til kerneopgaven på akutsygehusene. Det er også en forhåbning, at I på arbejdspladserne, og ikke mindst i ledelserne i de faglige miljøer, vil understøtte og bane vejen imod den ”kompetente udøver” til gavn for patienter og sundhedsvæsenet som helhed.

Kerneopgaven på nutidens akuthospital stiller krav om et specialiseret erfaringsniveau. De faglige anbefalinger i kompetenceprofilen tager derfor afsæt i ”Den kompetente udøver”. Kompetenceprofilen er uafhængig af organisering og kan anvendes på alle sygehuse og forhåbentlig også give inspiration til den akutte indsats i kommuner.  

  • Se Ergoterapeutforeningens kompetenceprofil for ergoterapeuter indenfor det medicinske akutområde her

Baggrund

Arbejdet med at udarbejde kompetenceprofil for ergoterapeuter indenfor det akutte medicinske område blev sat i gang i sommeren 2019. Der blev nedsat en styregruppe bestående af ledende ergoterapeuter og en forsker samt en arbejdsgruppe bestående af ergoterapeuter, der alle har deres gang på akut afsnit. Samtlige regioner har været repræsenteret i arbejdet. Lektor, ph.d. MPH, ergoterapeut på VIA Louise Møldrup Nielsen har understøttet den forskningsbaserede tilgang og er forfatter på publikationen.

I Region Midt er der etableret en 13-dages uddannelse for både ergoterapeuter og fysioterapeuter, som arbejder indenfor akutområdet og i relation hertil, er der blevet udarbejdet en generisk kompetenceprofil for faggrupperne. 

Kompetenceprofilen blev præsenteret på fagkonferencen Ergo18 og har indgået i arbejdet med at udarbejde denne kompetenceprofil på akut medicinsk område for ergoterapeuter. Andre konkrete erfaringer fra blandt andet Sjællands Universitetshospital, Slagelse har ligeledes indgået i arbejdet for at opnå en stærk praksisforankring af indholdet.

Du kan også få mere viden om kompetenceprofil i fagbladet Ergoterapeuten i juni måned 2020, hvor temaet er netop akutområdet.

  • Se Ergoterapeutforeningens kompetenceprofil ergoterapeuter indenfor det medicinske akutområde her
  • Se kompetenceprofil for ergoterapeuter og fysioterapeuter indenfor akutområdet i Region Midt her
  • Se de andre kompetenceprofiler og anbefalinger, som Ergoterapeutforeningen har udgivet her