Hjem > Aktuelt > Nyheder > Kommuner: Genåbning og udløb af Fælleserklæringen

Kommuner: Genåbning og udløb af Fælleserklæringen

28. maj 2020
Fælleserklæringen udløber 31. maj, og Forhandlingsfællesskabet og KL har aftalt, at medarbejdere, der er anvist til andre opgaver på andre tidspunkter, lokaliteter og/eller overenskomst-/fagområder, kan fortsætte med dette senest til og med 14. juni. Det vil sige, kommunerne har fået en overgangsperiode til at normalisere opgaveløsning og arbejdstilrettelæggelse.

Den 20. marts indgik Forhandlingsfællesskabet og Kommunernes Landsforening (KL) Fælleserklæringen- ”Coronavirus - stor gensidig fleksibilitet, hurtighed og vilje til at finde smidige løsninger - centralt og lokalt”, som gav mulighed for fleksibilitet i forhold til opgavevaretagelse og arbejdstilrettelæggelse indenfor gældende overenskomster og aftaler.

- Målet med Fælleserklæringerne var at give kommunerne en ekstraordinær fleksibilitet til en ekstraordinær situation. Men nu hvor situationen ændrer karakter, er det vigtigt, at vi kommer tilbage til at fokusere på borgerne har brug for ergoterapeuters kernefaglighed for at sikre en effektiv genoptræning og rehabilitering, og den dagsorden er vi meget optagede af at løfte sammen med kommunerne, siger Tina Nør Langager og fortsætter.

  • Du finder det nye aftalepapir her

FAKTA OM AFTALEN

Fælleserklæringen udløber 31. maj, og Forhandlingsfællesskabet og KL har aftalt, at medarbejdere, der er anvist til andre opgaver på andre tidspunkter, lokaliteter og/eller overenskomst-/fagområder, kan fortsætte med dette senest til og med 14. juni. Det vil sige, kommunerne har fået en overgangsperiode til at normalisere opgaveløsning og arbejdstilrettelæggelse.

Medarbejdere, der er anvist til andre opgaver på andre tidspunkter, lokaliteter og/eller overenskomst-/fagområder, kan fortsætte med dette senest til og med 14. juni.

De aftaler, som allerede er indgået med afsæt i Fælleserklæringen, udløber også den 31. maj, men det kan lokalt aftales, at de forlænges.

Der kan også indgås nye lokale aftaler, hvis der opstår behov i forbindelse med COVID19, men eventuelle nye lokale aftaler skal indeholde en ophørsdato, senest 31. august 2020.

For nye aftaler gælder det, at medarbejdere, der varetager opgaver på andre tidspunkter, lokaliteter og/eller overenskomst-/fagområder, fortsætter med deres sædvanlige løn og får udbetalt eventuelle ulempetillæg og mer- og overarbejde i henhold til den ansattes sædvanlige overenskomst og aftaler, herunder også evt. supplerende lokale aftaler.

Det er en forudsætning, at den enkelte ergoterapeuts deltagelse i en given ordning under en videreført eller ny aftale er frivillig.

  • Du finder det nye aftalepapir her