Hjem > Aktuelt > Nyheder > Kommuneaftale med få ekstra penge

Kommuneaftale med få ekstra penge

2. juni 2017
Kommunerne har med økonomiaftalen med regeringen fået et lille økonomisk løft til den borgernære velfærd.
Økonomiaftale
Kommunerne og staten blev i går enige om en økonomiaftale for 2018, som blandt andet betyder 800 mio. kr. mere til den borgernære velfærd. Foto: Colourbox

Kommunerne og staten blev i går enige om en økonomiaftale for 2018, som blandt andet betyder 800 mio. kr. mere til den borgernære velfærd.

- Det er positivt, at kommunerne får mulighed for at bruge lidt flere penge på at investere i de fysiske rammer på ældreområdet og øge velfærden. Men det er langt fra nok til at møde udfordringen med et stigende antal ældre, der skal have en værdig pleje og omsorg, og en aktivitetsbaseret hverdag. Der er således også brug for investeringer i en forebyggelsesstrategi, siger Tina Nør Langager, formand for Ergoterapeutforeningen.

Hun peger på, at der også skal være fokus på, at medarbejderne har mulighed for at løse kerneopgaverne. Derfor bakker hun op om, at regeringen og KL vil igangsætte en kulegravning af ældre- og daginstitutionsområdet med henblik på, at de offentligt ansatte får mere tid til deres kerneopgaver samt at dokumentation og målinger er målrettede.

Rehabilitering er det bærende princip

I aftalen nævnes det, at kommunerne i de senere år har arbejdet med en omstilling, hvor rehabilitering og forebyggelse er det bærende princip for de sociale indsatser.

- Jeg er meget tilfreds med det fokus, og at borgerens vilje til at mestre eget liv er gjort til grundstenen i samarbejdet med borgeren og netværket omkring borgeren, siger Tina Nør Langager. For virkningen er - som det hedder i aftalen - ”positiv såvel socialpolitisk som økonomisk”.

Kommunerne og regeringen foreslår, at antallet af handleplaner, som den enkelte borger har, med fordel kan reduceres til én samlet plan, hvilket vil skabe mere sammenhængende forløb for borgeren såvel som en mere effektiv ressourceudnyttelse.

- Det lyder som en fornuftig ide at få færre handleplaner, men vi må ikke komme i en situation, hvor der ikke bliver taget de rette individuelle vurderinger, fordi alt skal passe ind i en bestemt skabelon, siger Tina Nør Langager.

Ny beskæftigelseslov

På beskæftigelsesområdet er regeringen og KL enige om en gennemgribende forenkling af indsatsen. Udgangspunktet er, at hovedparten af reglerne i den nye beskæftigelseslov skal være fælles regler for alle målgrupper, og at kun få særlige regler skal gælde et mindre antal hovedmålgrupper.

- At forenkle beskæftigelsesloven kan være et godt bidrag. Men det vigtigste er selve den konkrete indsats, som gives til de personer, der er uden for arbejdsmarkedet. Vi ved, at en stor gruppe har andre problemer end ledighed, og at de har brug for sundhedsfaglig støtte. Her kan vi som ergoterapeuter bidrage med vores undersøgelsesmetoder, der analyserer og vurderer borgernes aktivitetsformåen, og vores udgangspunkt i borgerens egne ressourcer, siger Tina Nør Langager.

Regeringen vil i efteråret 2017 fremlægge udspillet med henblik på at vedtage den gennemgribende forenkling af loven om aktiv beskæftigelsesindsats.

Pas på standardiserede indkøb

Med aftalen er kommunerne og regeringen også blevet enige om at styrke samarbejdet om køb af standardvarer i Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) blandt andet via seks fælles indkøbsaftaler i 2018.

”Det kan godt være en god ide i daginstitutioner at købe for eksempel toiletpapir ind i store mængder, men det samme gør sig ikke gældende på andre områder. Jeg vil følge området med stor interesse, og vil opfordre SKI til at inddrage sundhedsfaglige kompetencer i forhold til de udbud, der skal foretages på sundhedsområdet”, siger Tina Nør Langager.