Hjem > Aktuelt > Nyheder > At komme sig efter COVID-19

At komme sig efter COVID-19

25. februar 2021
Flere oplever vedvarende symptomer efter endt sygdomsforløb med Covid-19. Nu udgiver Ergoterapeutforeningen folderen ”At komme sig efter COVID” i samarbejde med Danske Regioner og Komitéen for Sundhedsoplysning. Gitte Johannesen, der er klinisk udviklingsterapeut og medicinsk specialeansvarlig på Sjællands Universitetshospital samt formand for EFS Lungerehabilitering, står sammen med EFS Neurorehabilitering for folderens faglige indhold.

Den nye folder ”At komme sig efter COVID – Gode råd til hverdagen efter Covid-19 eller anden virusinfektion” er tiltænkt mennesker, som efter selve den akutte sygdom er overstået, fortsat oplever symptomer i hverdagen. Symptomerne kan være af forskellig art, som f.eks. hovedpine, problemer med koncentrationen, vejrtrækningsbesvær, udtalt træthed og nedsat lugte- og smagssans. 

Hverdagen bliver påvirket af symptomerne. For eksempel kan almindelige dagligdags gøremål som at tage et bad, klæde sig på, rydde op eller tilberede et måltid, udmatte fuldstændig. 

Ergoterapeuterne Sanne Meng og Lenette Hesselholt Skov har begge siddet i en følgegruppe, som er nedsat af Sundhedsstyrelsen til at komme med anbefalinger til rehabiliteringsindsatsen efter Covid-19. De henvendte sig til Etf, fordi de oplevede, at både borgere og sundhedsprofessionelle, heriblandt praktiserende læger, efterlyste gode råd til hvad man som borger selv kan gøre, når man har haft Covid.

Den dagsorden blev bragt ind i de ergoterapifaglige selskaber EFS Neurorehabilitering og EFS Lungerehabilitering, hvor Gitte Johannesen fik den konkrete opgave med at samle det faglige produkt.

- Vi har i selskaberne diskuteret, hvordan simple principper fra energibesparende arbejdsmetoder kan gøre en forskel for de mennesker, som ikke har behov for en egentlig ergoterapeutisk intervention, men som alligevel er påvirket af langvarige symptomer efter Covid-19, siger Gitte Johannesen.

Også i Ergoterapeutforeningen har man set et bredt behov for folderen.

- Formålet med folderen er først og fremmest at møde alle de borgere, der har været ramt af Covid, og give dem inspiration og værktøjer til at komme sig, men også at betrygge dem i, at det er normalt at det tager tid, før man er helt ovenpå. Folderen kan ikke erstatte den udredning og rehabilitering, som borgere, der har været hårdt ramt, er berettiget til, men den kan være et supplement her og nu, siger Margrethe Boel, der er næstformand i Etf og har siddet med i projektgruppen omkring folderens tilblivelse.

Margrethe Boel introducerede idéen om en folder for Komiteen for Sundhedsoplysning, som gerne ville være med til at udarbejde og distribuere folderen. 

- Komitéen for Sundhedsoplysning, som har en oplagt interesse i at imødekomme dette behov for borgerrettet information, tog kontakt til Danske Regioner, der også var med på idéen, og da behovet er her og nu, har vi alle arbejdet intenst med at få folderen færdig, så den kan komme ud og virke, siger Margrethe Boel.

Den smidige proces gør, at folderen allerede kan lanceres, mens behovet hos borgerne er presserende. Det vækker også begejstring hos Gitte Johannesen.

- Vi har allerede gode erfaringer med at bruge de energibesparende arbejdsmetoder ift. f.eks. hjernetræthed, fatigue, ved åndenød ifm. KOL eller hjertesvigt, og det lå derfor ligefor at udvikle et materiale, som kunne give råd og vejledning ift. håndtering af følger efter Covid-19. I samarbejdet imellem de forskellige instanser har det har været muligt at udvikle et rigtig godt produkt meget hurtigt, hvilket jeg synes er virkelig dejligt, da behovet har været dér i nogen tid og stadig er meget aktuelt.

Tanken er, at folderen kan udleveres af egen læge, fra senfølgeklinikker, fra hospitalsafdelinger efter indlæggelse, i forbindelse med kommunal genoptræning og rehabilitering eller man kan selv hente folderen på apoteket. Praktiserende læge kan bestille trykte eksemplarer på Komitéen for Sundhedsoplysnings [hjemmeside] eller henvise til denne, hvor alle kan downloade folderen gratis.

  • Du finder folderen som PDF her 
  • Du finder folderen i printversion her
  • Folderen kan bestilles i trykte eksemplarer hos Komitéen for Sundhedsoplysning i deres butik her - søg på covid, hvis du ikke umiddelbart kan se folderen.
  • Læs pressemeddelsen her
  • Se også pjecen ”Pust liv i hverdagen - energibesparende arbejdsmetoder” her
  • Se også pjecen "KOL og Synkebesvær" her