Hjem > Aktuelt > Nyheder > Invitation til Seniorpartnerskabet

Invitation til Seniorpartnerskabet

23. juni 2022
Forhandlingsfællesskabet (FF) og Kommunernes Landsforening (KL) har en fælles målsætning om at fastholde seniorer på det kommunale arbejdsmarked ved at understøtte et langt og godt arbejdsliv for medarbejderne. Derfor har parterne lanceret Seniorpartnerskabet, som I også i din kommune kan blive en del af, hvis kommunen arbejder aktivt med seniorområdet i MED, og man melder sig aktivt til inden 1. september.

 

I forbindelse med OK21 fornyede KL og Forhandlingsfællesskabet "Rammeaftale om Seniorpolitik" med et fokus på fastholdelse og et langt og godt seniorarbejdsliv og aftalte Seniorpartnerskabet.

Seniorpartnerskabet har til formål, at parterne i de kommende år arbejder for en senere tilbagetrækningsalder og et godt seniorarbejdsliv. Udgangspunktet er bl.a. en styrket dialog mellem leder og medarbejder og inddragelse af lokale parter med henblik på at finde og anvende nye muligheder og skabe en ny kultur for fastholdelse af seniorer.

Partnerskabet betyder bl.a. at:

 • De centrale parter er med til at understøtte de lokale indsatser med det formål at engagere ledelsen, medarbejdere, TR og MED og øge anvendelsen af mulighederne i rammeaftalen.
 • De centrale parter bidrager med inspiration og aftalte aktiviteter, herunder udbreder viden, gode eksempler og erfaringer med forskellige indsatser.
 • Læs mere om Seniorpartnerskabet
 • Se også filmen bag initiativet som hele Forhandlingsfællesskabet (FF) og KL står bag. Derfor har Mona Strib som formand for FF og KL's hoved-forhandler Michael Ziegler medvirket i filmen, der sætter fokus på formålet med Seniorpartnerskabet. 

Det får I ud af at blive en del af partnerskabet
 

 • Et sammenhængende udviklingsforløb faciliteret med ekstern bistand bestående af tre hele udviklingsdage og tre kortere digitale møder henover det næste år
 • Et fornyet blik på hele processen fra drøftelse af kommunens seniorindsats i HovedMED til kulturen på arbejdspladsen, over seniorsamtalen til de nye rammer for arbejdslivet
 • Inspiration, nye perspektiver og viden om seniorindsatsen
 • Mulighed for at dele jeres erfaringer og hente viden fra andre kommuners arbejde med seniorindsatsen
 • Både nuværende og kommende medarbejdere ser, at I arbejder aktivt med at give seniormedarbejdere lyst til og mulighed for at blive længere i arbejde, end tilfældet er i dag
 • Konkrete værktøjer til jeres daglige arbejde med seniorindsatsen, som er udviklet med udgangspunkt i jeres behov og i de muligheder og udfordringer, I kender fra hverdagen
 • Et udviklingsforløb som understøtter jeres processer. I er med til at skabe udviklingsdagene; hvor der tages udgangspunkt i det, som I har brug for, så I kan lykkes med seniorindsatsen – og med blik for de forskellige medarbejdergrupper og arbejdspladser, som I repræsenterer

Bliv en del af Seniorpartnerskabet

Seniorpartnerskabet er for alle kommuner, både dem som allerede er kommet godt i gang med en seniorindsats, og for dem som først skal til at begynde.

Partnerskabet tilbyder et faciliteret udviklingsforløb, der skal give inspiration, erfaringsudveksling og værktøjer til et langt og godt arbejdsliv for alle medarbejdere.

Det kræver, at man i kommunen arbejder aktivt med seniorområdet i MED, og at man søger inden 1. september.

 • Læs mere om, hvordan I i din kommune bliver en del af Seniorpartnerskabet her