Hjem > Aktuelt > Nyheder > Invitation: Fornyelse af den offentlige sektor

Invitation: Fornyelse af den offentlige sektor

7. marts 2014
FTF inviterer i samarbejde med regeringen, KL, Danske Regioner, OAO og Akademikerne til en række inspirationsarrangementer i løbet af foråret 2014, hvor politikere, offentlige ledere og medarbejdere kan debattere og få inspiration til fornyelse af den offentlige sektor.
Foto: Simon Klein Knudsen

Der er med tillidsreformen aftalt 7 principper for samarbejde om modernisering, der skal understøtte arbejdet med modernisering på alle niveauer i den offentlige sektor.

De 7 principper er en åbning for dig til at gå i dialog med arbejdsgiveren om, hvordan I lokalt kan arbejde med udvikling og modernisering af den offentlige sektor - og ikke mindst at sikre, at drøftelserne finder sted i MED/-og samarbejdsudvalgene.

De 7 principper
 

1. Styring i den offentlige sektor skal fokusere på mål og resultater
2. Dialog, åbenhed og klare mål skal være udgangspunkt for opgaveløsningen
3. Ledelse og styring skal tage afsæt i tillid og ansvar
4. Udvikling og fagligt handlerum skal bygge på velbegrundet dokumentation
5. Opgaveløsningen skal baseres på viden om, hvad der virker
6. Ledelse og engagement skal fremme innovation
7. Offentlig service skal inddrage borgernes ressourcer.

Inspirationsarrangementer

Der er brug for alles bidrag, hvis det skal lykkes, og det er lokalt, at de 7 principper bliver til ny praksis. Derfor har vi lavet en startpakke til alle, der vil være med til at forny den offentlige sektor. 

FTF starter en lokalt forankret debat op arbejdet med offentlig fornyelse. Derfor indbydes vi alle interesserede til en række inspirationsarrangementer i løbet af foråret 2014.

24. marts Det Danske Filminstitut
Gothersgade 55
1123 København K.
Program 
Tilmeld dig

7. april Skanderborg Park
Skovsvinget 10
8660 Skanderborg
Program 
Tilmeld dig

12. maj IBC Innovationsfabrikken
Birkemosevej 1
6000 Kolding
Tilmeld dig

16. juni Aalborg Universitetshospital
Medicinerhuset
Mølleparkvej 4
9100 Aalborg
Tilmeld dig

17. juni Region Sjælland
Nærmere placering er endnu ikke fastlagt
Tilmeld dig

Programmerne for arrangementerne den 12., 16. og 17. juni er endnu ikke klart. De vil blive lagt ud på modernisering.nu snarest.

Klar, parat, startpakke

I disse dage modtager medarbejderrepræsentanter, ministre, borgmestre, regionsformænd og fagforeninger i disse dage en såkaldt startpakke i indbakken. Pakken skal sætte tillidsreformen konkret i gang på alle landets offentlige arbejdspladser i staten, regionerne og kommunerne. Startpakken består af tekst, der folder de syv principper ud, og af eksempler på, hvordan man allerede nogle steder i den offentlige sektor har arbejdet med f.eks. at forbedre tilliden mellem ledelse og medarbejdere. Materialet skal danne grundlag for diskussioner og aftaler ude på arbejdspladserne.

DOWNLOAD STARTPAKKE 

Læs også nyheden "800.000 ansatte inviteres til at forny den offentlige sektor"

Læs mere om  tillidsreformen