Hjem > Aktuelt > Nyheder > Informationsmateriale fra ergoterapeuterne på SUH, Roskilde til COVID-19 patienter

Informationsmateriale fra ergoterapeuterne på SUH, Roskilde til COVID-19 patienter

2. april 2020
Ergoterapeuterne på Sjællands Universitetshospital, Roskilde har udarbejdet et informationsmateriale om energibesparende principper i ADL-funktioner, som med fordel kan anvendes til patienter, som er udfordrede på lungefunktionen under indlæggelsen. Informationsmaterialet omhandler også information om tegn på respirationsbetinget dysfagi til afdelingernes personale.

Gitte Johannesen, specialeansvarlig ergoterapeut på medicinsk og onkologisk afdeling på Sjællands Universitetshospital, Roskilde og samtidig formand for EFS Lungerehabilitering har været primus motor i at få udarbejdet informationsmaterialet.

- Det er selvfølgelig ikke et statisk materiale, vi drager hele tiden erfaringer med patientgruppen, f.eks. når det gælder konsistensgraduering eller i forhold til muligheder for supplerende ernæringsikilder. Derfor kan der måske støde tilpasninger af informationsmaterialet til henad vejen, siger Gitte Johannesen.

I Etf sætter man pris på tiltaget.

- Jeg er rigtig glad for, at ergoterapeuterne på Sjællands Universitetshospital, Roskilde vil dele deres materiale med os alle og at andre dermed hurtigt  kan få inspiration til udbygning af det tværfaglige samarbejde, siger formand, Tina Nør Langager.

Sjællands Universitets hospital, Roskilde er udtaget som et af Region Sjællands  hospitaler for patienter med COVID-19 sygdom.

  • Du finder informationsmaterialet her