Hjem > Aktuelt > Nyheder > Information om prioritering af vaccination til privatpraktiserende sundhedsfaglige.

Information om prioritering af vaccination til privatpraktiserende sundhedsfaglige.

7. januar 2021
Denne information er givet på et sektordialogmøde mellem Sundhedsstyrelsen og de sundhedsfaglige organisationer i dag, d. 7. januar 2021

Hvornår kan privatpraktiserende sundhedspersoner blive vaccineret?

Sundhedsstyrelsen arbejder på højtryk på at prioritere og organisere vaccination til alle personer i Danmark, efter den besluttede prioritering, som også er udmeldt i pressen. Prioriteringen inddeler befolkningen i 12 grupper, og sundhedsfaglige, herunder privatpraktiserende sundhedspersoner med direkte borgerkontakt, er i gruppe 4. er Af denne fremgår, at sundhedsfagligt personale med patient/borgerkontakt, er i gruppe 4. Se evt. yderligere, særligt i kapitel 4 og 5. https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Vaccination/Retningslinjer-for-haandtering-af-vaccination-mod-COVID19.ashx?la=da&hash=ACB3F95B798683329EFEC5595527553B8822AFC1

Inden for gruppe 4, som omfatter ca. 350.000 personer, segmenteres og prioriteres ift risiko. I gruppen af privatpraktiserende, er de læger der foretager vaccinationer for Covid-19, først prioriteret. Tidspunktet for, hvornår der kan vaccineres i forhold til de forskellige grupper, afhænger af hvor store mængder af vaccine der ankommer til DK, fordelingsnøgler til de enkelte regioner/landsdele, samt distribution. Det udmeldes løbende hvilke grupper inden for gruppe 4, der prioriteres.

Der kan prioriteres vaccination af flere grupper samtidig. Som fx nu, hvor der vaccines borgere der bor i plejebolig, personalet knyttet hertil, personale på intensiv og covidafsnit, praktiserende læger.

Hvordan kan Sundhedsstyrelsen finde ud af hvilke privatpraktiserende der er i gruppe 4 ?

Sundhedsstyrelsen samarbejder med diverse styrelse og registre for at finde frem til, hvordan de kan kontakte virksomhedsejere direkte. Nogle kan nås via ydernummer, andre via virksomhedsregistre, og behandlingsstedsregistret, og i øjeblikket overvejes det, om organisationerne kan være behjælpelige ved at indsende (efter samtykke) lister over medlemmer der er privatpraktiserende.

Når privatpraktiserende skal indkaldes til vaccination, vil den virksomhedsansvarlige sundhedsperson få ansvaret for at indmelde konkrete ansatte til SST. Herefter vil de få en indkaldelse til vaccination på et regionalt vaccinationscenter. Der er opsat et sikkert email-system hertil.

Der er fra SST fuld forståelse for de privatpraktiserende sundhedspersoners behov for vaccination, og de gør hvad de kan for at prioritere i relation til de mængder af vaccine der kommer til landet.

Ergoterapeutforeningen følger udviklingen omkring vaccination nøje, og sender viden ud til jer i KPPE så snart vi får ny, relevant viden. Særligt opgaven med identifikation af alle de selvstændige erhvervsdrivende med kun en sundhedsperson(ejer), er flere organisationer opmærksomme på, og søger at hjælpe Sundhedsstyrelsen til at løse. Det forventes at vi kan sende yderligere information efter 14. januar, hvor der er et orienteringsmøde med Sundhedsstyrelsen om vaccinationsprogrammet.