Hjem > Aktuelt > Nyheder > Information om COVID-19 til ledere og medarbejdere på det kommunale sundheds-, social- og ældreområde

Information om COVID-19 til ledere og medarbejdere på det kommunale sundheds-, social- og ældreområde

6. april 2020
Sundhedsstyrelsen har netop udgivet en informationspakke med forskellige materialer, plakater og tre korte film til ledere og medarbejdere med ansvar for ældre, socialt udsatte og andre borgere.

COVID-19-epidemien har givet et betydeligt pres på det kommunale plejeområde og har skabt en anderledes hverdag med nye vaner og opgaver for både ledere og medarbejdere.

Sundhedsstyrelsen melder, at det giver anledning til mange spørgsmål og bekymringer fra personale og ledere. Med den nye informationspakke forsøger Sundhedsstyrelsen at hjælpe med svar og anbefalinger til det kommunale sundheds- ældre- og socialområde.

Sundhedsstyrelsen skriver på deres hjemmeside, at man hører den nationale hotline, at der fortsat er nogle gennemgående spørgsmål og bekymringer ved COVID-19, som man nu forsøger at besvare med informationspakken.

Informationspakken indeholder svar på og information om en lang række af de spørgsmål, som ledere og medarbejder går rundt med. Det kan fx være bekymringen for at være smittet med COVID-19, forebyggelse af smitte på arbejdspladsen og udfordringer med at sætte sig ind i nye retningslinjer.

Informationspakken består af følgende: 

  • Et brev til alle ledere af personale i fx hjemmepleje, på plejecenter eller botilbud. Brevet har til formål at ruste lederne til at besvare spørgsmål fra medarbejdere om Covid-19
  • Materiale til medarbejdere, der fx arbejder i hjemmeplejen, på plejecenter eller botilbud. Materialet består af plakater og Q&A-kort med svar på spørgsmål om fx smitterisiko, sygemelding og varetagelse af borgernes trivsel
  • Tre korte film som giver svar på konkrete spørgsmål fra medarbejdere med bekymringer for at blive smittet eller for at smitte andre samt med information om fx sygemelding og gældende retningslinjer

Materialet er udformet, så medarbejdere selv kan orientere sig i spørgsmål og svar. Der er hjælp og råd til ledere om, hvordan de kan drøfte medarbejdernes bekymringer og spørgsmål på fx personalemøder. Med de forskellige materialer og med de tre film har Sundhedsstyrelsen forsøgt at gøre adgangen til information overskuelig for medarbejdere og ledere i de forskellige sektorer.

  • Du kan finde informationspakken og hente materialerne her