Hjem > Aktuelt > Nyheder > Inddragelse og dialog betaler sig

Inddragelse og dialog betaler sig

8. december 2014
Hele 99 procent vil gerne inddrages i udviklingen af deres arbejdsplads. Hvis ledelsen i det offentlige er i god dialog med sine medarbejdere og inddrager dem i beslutningerne, leverer medarbejderne i langt højere grad en god faglig indsats. Det viser ny stor medlemsundersøgelse blandt offentligt ansatte. Men der er også plads til mere indflydelse.

Ny medlemsundersøgelse blandt 27 organisationer for offentligt ansatte viser, at på de arbejdspladser, hvor medarbejderne inddrages i beslutningsprocesserne, oplever 74 procent, at de kan udføre deres arbejde fagligt tilfredsstillende. Det oplever kun 43 procent af medarbejderne på arbejdspladser, hvor medinddragelse ikke finder sted.

Undersøgelsen viser også, at der er en sammenhæng mellem god dialog med ledelsen og medarbejdernes mulighed for at levere et godt stykke arbejde. 73 procent af de medlemmer, der er enige i, at ledelsen indgår i god dialog med medarbejderne, er samtidig enige i, at de har mulighed for at udføre deres arbejde fagligt tilfredsstillende. Omvendt gælder det kun for 40 procent af dem, der arbejder et sted, hvor dialogen ikke er så god.

- Det viser jo med al tydelighed, at der er sammenhæng mellem det at være motiveret til at gøre en god faglig indsats, og hvorvidt man har reel medindflydelse på arbejdspladsen, siger Gunner Gamborg, der håber, at undersøgelsens tal kan få arbejdsgiverne til forstå omfanget af det uudnyttede potentiale og ressourcer, der gemmer sig i medarbejderne.

Plads til forbedringer

Selvom der er stor lyst til at have indflydelse på jobbet, er det kun knap to ud af tre af de adspurgte i undersøgelsen, der vurderer, at ledelsen faktisk inddrager medarbejderne i udviklingen af arbejdspladsen. Samtidig er tre ud af ti uenige i, at ledelsen er i god dialog med medarbejderne.

- Resultatet er jo en klar opfordring til ledelserne på de offentlige arbejdspladser om at gå i dialog med medarbejderne om opgavernes faglige løsninger. Jeg tror på, at medindflydelse og inddragelse kan være med til at sikre arbejdsprocesserne og giver værdi for kollektivet, arbejdsmiljøet og effektiviteten, siger Gunner Gamborg.

I alt har 2.714 medlemmer fra Ergoterapeutforeningen og 26 andre organisationer - herunder Danmarks Lærerforening, Dansk Sygeplejeråd, BUPL, FOA, Dansk Magisterforening og 3F - deltaget i undersøgelsen, som er lavet forud for de kommende overenskomstforhandlinger af Megafon.

Analysenotat om dialogen på arbejdspladsen

Analysenotat om inddragelse i udvikling af arbejdspladsen

Læs mere om kampagnen "Vores aftaler. Din styrke"