Hjem > Aktuelt > Nyheder > Hverdagsrehabilitering på dagsordenen

Hverdagsrehabilitering på dagsordenen

29. maj 2017
Ergoterapeutforeningen afholdt tirsdag et netværksmøde for ergoterapeuter i hverdagsrehabiliteringen under overskriften: Samspil, snitflader og smerter hos borgere i hverdagsrehabiliteringen. 86 ergoterapeuter var mødt frem til oplæg og debat.
Hverdagsrehabilitering
86 ergoterapeuter var mødt frem til oplæg og debat deltog i Etf's netværksmøde for ergoterapeuter i hverdagsrehabilitering. Foto: Chili

Af Lasse Ægidius Qvist

Antallet af ergoterapeuter i kommunernes indsats på ældreområdet er vokset. Projekter overgår til drift og kommunerne forsøger i deres organisering at sikre, at borgerne oplever sammenhæng og kvalitet på trods af krav om besparelser. Men hvad betyder det i praksis, og hvilke udfordringer giver det ergoterapeuter i landets kommuner?

Det var omdrejningspunktet for ergoterapeutforeningens netværksmøde for ergoterapeuter i hverdagsrehabiliteringen, der løb af staben på Lyngby Bibliotek tirsdag den 23. maj. Tre oplægsholdere var inviteret til at dele ud af deres viden om og erfaringer med hverdags- og smerterehabilitering med de godt 80 fremmødte ergoterapeuter.

Midt på dagen var indlagt en længere pause til walk-and-talk og erfaringsudveksling. Og til alles store glæde var vejrguderne i det lune hjørne, hvorfor størstedelen valgte at gribe chancen til en spadseretur i et flot, solbeskinnet Lyngby.

Tværfaglige udfordringer

Tina Solveig Koch var dagens første oplægsholder. Hun er pleje- og aktivitetschef i Rudersdal Kommune, og talte om de udfordringer hun ser udfolder sig i hverdagsrehabiliteringsindsatsen. Især i de tværfaglige samarbejder ser Tina Solveig Koch forbedringsmuligheder. Hun oplever, at de forskellige fag har forskellige faglige fokus, og at det giver udfordringer i forhold til at skabe en oplevelse af en tværfagligt sammenhængende indsats for borgeren.

Louise Bjerring talte umiddelbart efter om, hvordan det går med implementeringen af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen. Louise Bjerring er ergoterapeut og projektleder i Lyngby-Taarbæk Kommune, og hun har i noget tid fulgt hjemmeplejerne, når de har været ude ved borgerne. Det kom der en del interessante betragtninger ud af, blandt andet at plejerne ikke så tit forholder sig til den enkelte borger, men kun har fokus på den stillede opgave.

Smerte er personligt

Efter den indlagte erfaringsudveksling og efterfølgende frokost var eftermiddagen afsat til smerterehabilitering. Ergoterapeut Helle Møller Hansen var inviteret til at gøre forsamlingen klogere på smerter og smerterehabilitering.

Helle Møller Hansen underviser på ergoterapeutuddannelsen på UCN og beskæftiger sig meget med smerter. Hun skulle tale om, hvordan smerter vurderes i forbindelse med hverdagsrehabilitering, hvad man skal være særligt opmærksom på, og hvad den ergoterapeutiske indsats består i.

Konklusionen på hendes oplæg blev, at smerter er en individuel størrelse, der kan være svær at arbejde med, fordi det er så svært at måle på, samtidig med, at folk reagerer vidt forskelligt på smertepåvirkning.

Hun mener dog, at ergoterapeuter har meget at byde ind med i forhold til netop arbejdet med smerter, da det ligger i fagets DNA at kigge på det hele mennesker, samtidig med der er en stor opmærksomhed omkring aktiviteter.