Hjem > Aktuelt > Nyheder > Hvad laver ergoterapeuter med master- eller kandidatuddannelse

Hvad laver ergoterapeuter med master- eller kandidatuddannelse

15. december 2014
Ergoterapeutforeningen har i efteråret 2014 lavet en undersøgelse om ergoterapeuter med en lang videregående uddannelse. Formålet med undersøgelsen var at afdække en række forhold vedrørende stillingstyper, arbejdsområder, motivationsforhold, jobmuligheder og overenskomstforhold.
Mia Dahl Jensen er kandidatstuderende i ergoterapi. Læs hele interviewet med Mia på Ergoterapeuten. Foto: Heidi Lundsgaard

80 ergoterapeuter har deltaget i undersøgelsen.

Undersøgelsen giver nogle indikatorer på ergoterapeuter med videregående uddannelse og deres jobfunktioner og ansættelser. Blandt andet har 41 % af ergoterapeuterne fået job efter at have færdiggjort deres uddannelse ved at søge en opslået stilling. 24 % angiver derimod at have skabt deres egen stilling, og 20 % er blevet tilbudt et job på deres gamle arbejdsplads. Ergoterapeuterne er primært beskæftiget inden for genoptræning og rehabilitering, sundhedsfremme og forebyggelse samt faglig udvikling.

Undersøgelsen indikerer ydermere, at langt de fleste har været ude i praksis ind i mellem deres grunduddannelse og deres lange videregående uddannelse. Der er desuden en ligelig fordeling mellem 43 % af ergoterapeuterne, som har taget deres lange videregående uddannelse med henblik på et bestemt job, og de 39 % som ikke på forhånd havde en klar idé om, hvad de skulle med uddannelsen. 

Herudover tager 46 % af dem en uddannelse inden for det sundhedsvidenskabelige område og 26 % inden for det humanistiske område. Samlet set tegnes et billede af, at ergoterapeuter med en lang videregående uddannelse i overvejende grad er kvinder i alderen 30-39 år.

Er du ergoterapeut med master eller kandidatuddannelse, så vil Etf meget gerne uploade dit speciale i Etf’s videnbank. Du kan kontakte studentermedhjælper i Etf Line Hansen på
 lih@etf.dk

Læs "Undersøgelse af beskæftigelsesforhold for ergoterapeuter med en lang videregående uddannelse"