Hjem > Aktuelt > Nyheder > Høringssvar til NKR for behandling af lumbal spinalstenose

Høringssvar til NKR for behandling af lumbal spinalstenose

29. maj 2017
Etf har afgivet høringsvar til National Klinisk Retningslinje for behandling af lumbal spinalstenose i høring.

Lumbal spinalstenose (forsnævring af rygmarvskanalen) er en udbredt tilstand blandt ældre mennesker.Tilstanden skyldes forandringer i rygsøjlen, som giver et tryk på nerverne i rygmarvskanalen. For patienten kan det betyde udstrålende smerter i benene, tunghedsfornemmelse, nedsat gangdistance og dårlig balance. Disse patienter har en dårligere livskvalitet end raske mennesker. De har svært ved at klare længere gåture, og kan have svært ved at klare sig selv.

Formålet med retningslinjen er at beskrive den eksisterende viden og komme med anbefalinger for behandling af lumbal spinalstenose hos ældre.

Alligevel fremgår det ikke hvordan borgernes / patienternes hverdagsliv kan understøtte den anbefalede fysiske træning i denne NKR. Erfaringerne fra andre NKR er, at fagprofessionelle tæt på borgerne ofte mangler handlingsanvisninger, når patientinterventioner skal planlægges og effektueres på baggrund af NKR. "Derfor er anbefalinger, ift. hvordan træning i hverdagsaktiviteter, kompenserende strategier osv. kan komplementere den anbefalede fysiske træning til borgere/ patienter med lumbal spinalstenose, væsentlige at få med", udtaler formand for Etf Tina Nør Langager.

Læs Etf's høringssvar her

Retningslinjen er i høring frem til den 31. maj 2017, og høringsversionen kan findes her