Hjem > Aktuelt > Nyheder > Høring: Hvidbog om ny definition af rehabilitering

Høring: Hvidbog om ny definition af rehabilitering

12. november 2021
Med støtte fra VELUX FONDEN blev der i september 2020 igangsat et arbejde med at opdatere Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet fra 2004. Baggrunden er, at såvel forskningsmiljøer som praksis efterspørger en status på rehabilitering, herunder opdatering af begrebsapparatet på området. Nu er høringsmaterialet tilgængeligt.

 

Ønsket med opdateringen er også at få skabt klarhed over, hvad rehabilitering er i dag, og hvordan rehabilitering kan møde fremtidens brugeres behov. Høringsmaterialet er nu tilgængeligt hos Rehabiliteringsforum Danmark. Du finder det her

DEFACTUM, REHPA og Rehabiliteringsforum Danmark skal bede om at bemærkninger og kommentarer angives i den tilhørende skabelon og fremsendes elektronisk til:

info@rehabiliteringsforum.dk senest torsdag den 2. december 2021 kl. 12.00.

Bag arbejdet med opdateringen af hvidbogen er DEFACTUM og REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation. Arbejdet er støttet af VILLUM FONDEN # VELUX FONDEN (THE VELUX FOUNDATIONS).

Baggrund om definitioner af rehabiliteringsbegrebet

Nuværende definition fra WHO

Verdenssundhedsorganisationen WHO giver denne definition af rehabiliteringsbegrebet:

“Rehabilitation of people with disabilities is a process aimed at enabling them to reach and maintain their optimal physical, sensory, intellectual, psychological and social functional levels. Rehabilitation provides disabled people with the tools they need to attain independence and self-determination”.

Oversat til dansk af Sundhedsstyrelsen

Rehabilitering af mennesker med nedsat funktionsevne er en række af indsatser, som har til formål at sætte den enkelte i stand til at opnå og vedligeholde den bedst mulige fysiske, sansemæssige, intellektuelle, psykologiske og sociale funktionsevne. Rehabilitering giver mennesker med nedsat funktionsevne de redskaber, der er nødvendige for at opnå uafhængighed og selvbestemmelse.

Nuværende danske definition af rehabiliteringsbegrebet fra Hvidbogen
- udgivet af MarselisborgCentret i 2004

"Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfyldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats.”