Hjem > Aktuelt > Nyheder > Høj patientsikkerhed på genoptræningscentre i Danmark

Høj patientsikkerhed på genoptræningscentre i Danmark

2. oktober 2019
​I 2018 gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed 97 tilsyn med genoptræningscentre i kommuner og regioner. Erfaringsopsamlingen, som netop er offentliggjort, viser et højt patientsikkerhedsmæssigt niveau på området. Den beskriver, at styrelsen på tilsynsbesøgene mødte ”engagerede ledere og medarbejdere med et højt fagligt niveau og stærke tværfaglige samarbejdsrelationer”.

På baggrund af tilsynene har Styrelsen for Patientsikkerhed identificeret enkelte områder, hvor der kan være grund til at skærpe opmærksomheden.

De områder, der fremhæves, relaterer sig til journalføring. Området med den laveste målopfyldelse er journalføring af patienternes informerede samtykke. Et informeret samtykke til genoptræning indebærer ikke kun patientens accept af den aktuelle genoptræning, men også at patienten har fået og forstået information om prognose og eventuelle mulige komplikationer i forbindelse med den foreslåede genoptræning. På den baggrund har patienten mulighed for at vælge eller fravælge genoptræning på et oplyst grundlag.

Patientens ret til selvbestemmelse er et grundlæggende princip i sundhedsloven, og det informerede samtykke skal fremgå af patientjournalen. Tilsynene viste, at dette målepunkt i 30 % af tilfældene ikke var opfyldt.

- Styrelsens erfaringsopsamling giver nyttig brugbar viden. Jeg glæder mig over, at resultatet af de sundhedsfaglige tilsyn generelt er så positivt, siger Ergoterapeutforeningens formand Tina Nør Langager, som fortsætter - medarbejdere og ledere på genoptræningscentrene skal holde fast i de gode takter og blive endnu bedre til at leve op til reglerne om journalføring. Der er meget læring at hente i erfaringsopsamlingen, som jeg vil anbefale, at praksis bruger i deres kvalitetsarbejde. Det er et fagligt fælles ansvar, men lederne har en ekstra forpligtelse til at sikre rammerne for at målepunkterne bliver opfyldt. For eksempel er journalføring en nødvendig del af behandlingen og derfor skal der sikres de fornødne kompetencer og tid til opgaven på lige fod med andre behandlingselementer.  

  • Du finder publikationen ”Genoptræningscentre - erfaringsopsamling fra det sundhedsfaglige tilsyn 2018” her
  • Læs mere om journalføring på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside her 
  • Læs også mere om journalføring her på etf.dk