Hjem > Aktuelt > Nyheder > Hjælp til det psykiske arbejdsmiljø?

Hjælp til det psykiske arbejdsmiljø?

19. maj 2022
Hvis du er regionalt ansat, så kan I nu få hjælp til det psykiske arbejdsmiljø via et skræddersyet forløb til jeres arbejdsplads gennem Ekspertrådgivningen. Parterne på det regionale arbejdsmarked har netop åbnet for ansøgninger til Ekspertrådgivningen, som blev aftalt ved OK-21 for at forbedre arbejdsmiljøet på de regionale arbejdspladser.

 

Hvad er Ekspertrådgivningen?

Ekspertrådgivningen er parterne på det regionale arbejdsmarked (Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet) fælles tilbud til de regionale arbejdspladser om støtte til det psykiske arbejdsmiljø gennem forskningsbaseret rådgivning. Støtten er et forløb inden for fire emner, der udbydes gennem to eksterne leverandører, som er forskere fra hhv. Roskilde Universitet (RUC) og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Begge udbydere har indgående viden og erfaring fra arbejdet med psykisk arbejdsmiljø fra de regionale arbejdspladser og de vil, i samarbejde med jer, skræddersy forløbene, så de matcher specifikke ønsker og behov på jeres arbejdsplads.

Ekspertrådgivningen blev første gang aftalt som tilbud til de regionale arbejdspladser ved OK-15 og parterne har siden forlænget tilbuddet ved de følgende OK-forhandlinger, således også senest ved OK-21. 

Parterne har udarbejdet en samlet præsentation af Ekspertrådgivningen, som du finder på dette link.

Sådan søger I

Forudsætningen for at hjælp fra Ekspertrådgivningen er, at det er lokale parter på arbejdspladsen, der i enighed søger om støtte. De lokale parter kan være leder samt arbejdsmiljø-/tillidsrepræsentant, det lokale MED-udvalg fx afdelings-MED, institutions-MED m.v. Læs mere om processen på denne præsentation på side 15.

I kan selv søge direkte om et forløb hos de to eksterne udbydere, Roskilde Universitet (RUC) og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). I kan læse mere om de to udbydere ved at klikke på de tilhørende links. I kan også læse mere om deres kontaktoplysninger, tilgange til opgaven, samt forløbet på denne præsentation på side 10 til 14. Begge udbydere har været med i Ekspertrådgivningen siden dens oprettelse efter OK 15.

Alle regionale arbejdspladser kan søge hjælp hos Ekspertrådgivningen. Det vil sige arbejdspladser indenfor hospitaler, psykiatrien, social- og døgninstitutioner, administration og service m.v.

Afslutningsvis er det vigtigt at understrege, at tilbuddet ikke kan benyttes til personlig støtte, krisehjælp eller til løsning af et verserende tilbud fra Arbejdstilsynet.

Hvilke emner kan I få hjælp til?

Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet, som er parterne på det regionale arbejdsmarked, har udpeget følgende temaer, som I kan få hjælp til gennem Ekspertrådgivningen. De er følgende:

  • Forandringer på arbejdspladsen: Parter er enige om, at forandringerne på de regionale arbejdspladser er et vilkår. Forandringerne kan indeholde positive elementer, men også udfordre det psykiske arbejdsmiljø. Derfor er parterne enige om, at det er vigtigt at tage hånd om det psykiske arbejdsmiljø på afdelinger, der gennemgår forandringer.

På den baggrund tilbyder parterne de regionale arbejdspladser mulighed for at få støtte til det psykiske arbejdsmiljø, hvis de skal gennemgå forandringer.

  • Vold og krænkelser: Parterne er enige om, at vold og krænkelser af enten fysisk eller psykisk karakter (f.eks. mobning eller chikane) kan have store konsekvenser for både de involverede medarbejdere og for kulturen på hele arbejdspladsen. I denne sammenhæng tales om vold og krænkelser fra borgere, kollegaer, medarbejdere og ledere. Parterne er desuden enige om, at vold og krænkelser både er en faglig udfordring og et fælles anliggende for hele organisationen, der løbende og systematisk bør arbejde med forebygge og håndtere dem.

På den baggrund tilbyder parterne de regionale arbejdspladser hjælp til at forebygge vold og krænkelser gennem Ekspertrådgivningen

  • Arbejdspladskultur og løsning af kerneopgaven: Parterne har defineret arbejdspladskultur, som værende formet af organisationens værdier, normer og måden arbejdet er organiseret på. Parterne finder, at arbejdspladskulturen har stor betydning for samarbejdet på arbejdspladsen og for løsningen af kerneopgaven. Derfor kan arbejdspladserne få hjælp til at skabe en god arbejdspladskultur, hvor medarbejderne behandler hinanden med anerkendelse og respekt og sammen sikrer høj faglighed i koordineringen og løsningen af den fælles kerneopgave
  • Introduktion og fastholdelse af medarbejdere: Parterne er enige om, at opstarten på en ny arbejdsplads har stor betydning for den nyansatte og/eller nyuddannede medarbejders trivsel i arbejdet, samt om vedkommende vælger at blive på arbejdspladsen. Parterne er også enige om, at fastholdelse af medarbejdere er et vigtigt parameter for at sikre velfungerende regionale arbejdspladser med høj faglighed og tilgængelighed af de kompetencer, der er behov for, for at udføre kerneopgaven. Derfor tilbyder parterne de regionale arbejdspladser mulighed for at udvikle gode introduktions- og fastholdelsesforløb via Ekspertrådgivningen.   

Yderligere inspiration

Udover at kontakte udbyderne direkte, så kan I også kontakte hhv. Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet, hvis I har flere spørgsmål. Ved at klikke på de to links finder I både kontaktoplysninger, samt parternes egen hjemmesider for Ekspertrådgivningen. I kan klikke på de tilhørende links for kontaktoplysninger.

Du kan også læse Forhandlingsfællesskabets nyhed om Ekspertrådgivningen på dette link.

Afslutningsvis er du selvfølgelig også velkommen til at kontakte Ergoterapeutforeningens arbejdsmiljøkonsulent Niels Bundgaard på E: nbu@etf.dk eller på M: 5336 4932.