Hjem > Aktuelt > Nyheder > Historisk enighed om fremtidens psykiatri

Historisk enighed om fremtidens psykiatri

17. august 2020
44 organisationer på tværs af psykiatrien står sammen om otte konkrete anbefalinger til et løft af psykiatrien.

Otte konkrete anbefalinger til et løft af psykiatrien er netop blevet afleveret på Christiansborg til social- og indenrigsminister Astrid Krag samt sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke. 44 organisationer på tværs af arbejdsgiver, personale, bruger, patienter og pårørende står bag anbefalingerne, der skal føde ind til det politiske arbejde med at udforme en ny 10-års plan for psykiatrien.

- Det er et stærkt budskab, at vi er 44 organisationer der står sammen om anbefalingerne. Og med et fælles krav om, at der er behov for et løft af psykiatrien, siger formand for Ergoterapeutforeningen, Tina Nør Langager.

Ergoterapeutforeningen er en del af det arbejde, der foregår i Sundhedsstyrelsen, som skal kvalificere arbejdet med 10 års planen for psykiatrien. Og her vil Ergoterapeutforeningen arbejde for, at det bliver bedre at være både borger og ansat.

- Ergoterapien er født ud af psykiatrien, og ergoterapi er et meget relevant bidrag i indsatsen. Vi har brug for, at der er de nødvendige muligheder for kompetenceløft – så det forsat er attraktivt at være ergoterapeut. Det vil komme alle til gode, afslutter Tina Nør Langager.

OM PSYKIATRILØFTET

Danmarks løfte til mennesker ramt af psykisk sygdom og deres pårørende. 

Følgende organisationer og foreninger er afsendere på PsykiatriLøftet:

PsykiatriAlliancen bestående af ADHD-foreningen, Angstforeningen, Bedre Psykiatri, BUPDK – Børne og Ungdomspsykiatrisk Selskab, Borderlinenetværket, Dansk Psykiatrisk Selskab, Dansk Psykolog Forening, Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering, Dansk Socialrådgiverforening, Dansk Sygeplejeråd, Danske Fysioterapeuter, Danske Psykiateres og Børne- og Ungdomspsykiateres Organisation (DPBO), DepressionsForeningen, Det Sociale Netværk/headspace Danmark, Ergoterapeutforeningen, Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker, FOA, Foreningen af Yngre Psykiatere, Foreningen Død i Psykiatrien, Fountain House, ISPS-DK, Landsforeningen Autisme, LAP - Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatri brugere, Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade, Landsforeningen Spor, Livslinien, Lægeforeningen, OCD-foreningen, Outsideren, Peer-Netværket Danmark, Psykiatrifonden, SIND, SIND Ungdom, Skizofreniforeningen, Socialpædagogerne og Socialt Lederforum.

Andre organisationer og foreninger, der også er afsendere på PsykiatriLøftet:

Danske Regioner, Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS), Foreningen for børn med angst, KL, Kriminalforsorgsforeningen, Overlægeforeningen, Selveje Danmark og Yngre Læger.